SATRIO PININGIT TELAH MUNCUL

Download Artikel

SATRIO PININGIT TELAH MUNCUL

Tulisan ini dipersembahkan khusus bagi mereka yang ingin memahami kebenaran tentang misteri: Satrio Piningit, Imam Mahdi, Dajjal, Yesus Kristus, anti kristus, nabi Isa, Almasih dan Ratu Adil. Tulisan ini juga mengungkap misteri: Sabdo Palon Nayo Genggong, Nyi Roro Kidul, mahluk ruang angkasa, (UFO), leluhur bangsa israil dan benua atlantis

Joyoboyo meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia kemasa keemasannya. Ramalan itu dituliskan ulang oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito. Perkataan “muncul” dalam ramalan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin sebagaimana yang lazim kita ketahui atau lihat selama ini.

Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satrio adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Piningit adalah sifat yang memingit diri artinya tidak mau diketahui oleh masyarakat.

Satrio Piningit hanya satu orang saja dan bukan tujuh orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak faham. Meskipun Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada ditengah-tengah kita akan tetapi tidak akan mungkin kita dapat mengetahui sosok beliau. Jika masyarakat mengetahuinya maka secara otomatis gugurlah hakikat dan jati dirinya sebagai seorang Piningit (memingit diri).

Tanda kemunculannya adalah terjadinya “Goro-goro”. Goro-goro yang dimaksudkan dalam ramalan Ronggowarsito adalah kerusuhan massif yang menyebabkan tumbangnya rezim orde baru. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya selaku presiden Republik Indonesia, maka banyak tokoh-tokoh baru yang bermunculan. Semua tokoh yang muncul tidak dapat dikatakan sebagai seorang satrio, karena bukan mereka yang menjatuhkan Soeharto.

Goro-goro adalah buah karya “Satrio Piningit”. Kerusuhan Mei 1998 adalah goro-goro yang kedua. Yang pertama terjadi di Makassar pada peristiwa Black September 1997. Ini adalah kota kelahiran beliau. Di kota inilah beliau dilahirkan dan dibesarkan kemudian pergi mengembara dan berkelana ke seantero penjuru bumi. Ilmunya teramat sangat tinggi. Dia mampu berada dimana-mana dalam ketiadaannya. Maksudnya tanpa diketahui oleh manusia, jin dan syetan.

Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa sehingga Satrio Piningit disebut juga sebagai orang Jawa. Disebut anak dewa karena Satrio Piningit adalah titisan nabi Hidir.

Nabi Hidir adalah nabi yang penuh misteri. Diyakini ada tapi tidak diketahui dimana keberadaannya. Sebelum nabi Adam diturunkan kedunia, nabi Hidir sudah ada di bumi. Nabi Hidir lah yang menyebabkan banjir bandang di masa nabi Nuh, karena itu nabi Hidir disebut juga sebagai nabi Air. Semua mahluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena itulah nabi Hidir disebut juga sebagai nabi yang mengatur rezki manusia. Sebelum manusia mengenal agama langit (yahudi, nasrani dan islam), manusia belum mengenal sebutan Allah. Manusia hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama bumi (hindu, budha, Kong Hu Chu dan sebagainya) memuja dewa-dewa. Semua agama bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajian, sesembahan atau tolak bala yang dilarutkan ke air baik sungai maupun laut. Semua itu ditujukan kepada nabi Hidir karena nabi Hidir adalah dewa Maha Tinggi dari semua dewa-dewa yang dikenal manusia. Nabi Hidir adalah peletak dasar semua ajaran agama bumi. Karena Satrio Piningit adalah putera nabi Hidir maka Satrio Piningit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Wujud manusianya disebabkan karena dia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa yang pernah tinggal di Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar setengah abad silam.

Sabdo Palon Nayo Genggong, bukan raja. Dia hanyalah seorang abdi dalem raja. Sama halnya dengan Satrio Piningit dia juga bukan raja tapi dia selalu mau duduk sejajar dengan raja. Dia tidak mau tunduk apalagi taat kepada raja karena dia adalah abdi dalem Yang Maha Raja, Tuhan Semesta Alam.

Sejak Soeharto lengser ke prabon, Satrio Piningit sudah duduk di samping raja (presiden). Dia berhak duduk di situ karena dialah yang menumbangkan kekuasaan presiden Soeharto. Itulah sebabnya tidak ada orang yang berani mengaku paling berjasa dalam menjatuhkan Soeharto. Semua presiden yang berkuasa setelah era Soeharto selalu dihujat oleh rakyatnya sendiri karena tidak ada lagi presiden yang memiliki “kharisma” raja. Kharisma itu sudah diambil dan disembunyikan oleh Satrio Piningit. Dia mengambilnya dari presiden Soeharto pada malam hari sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Tidak ada yang mengetahui peristiwa ini kecuali mereka berdua.

Masing-masing pihak mengajukan syarat. Soeharto meminta agar dirinya dan anak-anaknya dilindungi secara hukum alam. Dan Satrio Piningit mengajukan syarat agar Soeharto tidak menyampaikan kepada siapapun tentang wujud rupa dan kehadiran Satrio Piningit.

Kharisma “raja” telah disimpan lama oleh Satrio Piningit untuk dipersembahkan kepadaRatu Adil yang akan memerintah di Republik Indonesia ini jika waktunya telah tiba. Tanpa Satrio Piningit maka Ratu Adil itu tidak akan pernah ada karena Ratu Adil yang sesungguhnya adalah Satrio Piningit itu sendiri.

Satrio Piningit telah muncul dengan membawa senjata “Trisula Weda”. Senjata trisula atau tiga sila atau tiga dasar adalah Laku peran dia sebagai Imam Mahdi, Yesus Kristus dan nabi Isa. Itulah yang dimaksudkan dengan Senjata Trisula.

Sebagai Imam Mahdi, dia akan membunuh dajjal. Dajjal adalah mahluk bermata satu yang lahir dari segi tiga bermuda. Dajjal bukan mahluk gaib tapi manusia nyata. Segi tiga bermuda adalah alat kelamin perempuan yang melahirkan manusia. Yang dimaksud “bermata satu” adalah semua orang Indonesia yang hanya melihat presiden yang berkuasa tanpa mau tahu atau melihat atau meyakini bahwa Satrio Piningit telah duduk sejajar dengan presiden. Bermata satu adalah penguasa (presiden, gubernur, bupati dan walikota) yang memerintah untuk kesejahteraan dirinya sendiri, keluarganya, konco-konco atau orang terdekatnya dan tidak mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Bermata satu adalah orang perorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Bermata satu adalah nafsu yang menguasai manusia. Nafsu itu ada di dalam darah manusia. Imam Mahdi harus membunuh nafsu itu agar manusia kembali sadar. Imam Mahdi berkewajiban menyadarkan manusia, baik diterima dengan ikhlas maupun terpaksa karena dipaksa.

Laku Imam Mahdi adalah laku yang paling berat dijalani oleh Satrio Piningit, karena sebelum dia menghadapi manusia yang masih hidup saat ini dia harus bisa menundukkan para leluhur-leluhur mereka yang sudah mati yang punya pertalian darah langsung dengan manusia yang masih hidup saat sekarang ini. Di alam gaib, Imam Mahdi harus berperang dan harus bisa menundukkan semua arwah manusia yang sudah mati. Karena Imam Mahdi tidak terkalahkan sampai saat ini maka dia disebut sebagai seorang Satrio. Satrio artinya seorang ksatria yang tidak pernah terkalahkan. Satrio Piningit sangat mengenal leluhur kalian, leluhur manusia yang hidup saat ini. Leluhur kalian, tunduk dan taat pada perintah Satrio Piningit. Bukan hanya leluhur kalian yang dia kenal tapi semua kejadian masa lalu yang terjadi berabad-abad silam dia ketahui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi dalam waktu dekat diketahui oleh Satrio Piningit.

Sebagai Yesus Kristus, Satrio Piningit akan membunuh anti kristus. Anti kristus adalah seorang pembual dan pendusta. Anti kristus memiliki tanda (tatto) binatang di lengannya dan bertuliskan angka 666 (triple six). Anti kristus bukan mahluk gaib tapi manusia yang hidup sekarang ini yaitu mereka yang suka membual dan berdusta dalam mencapai tujuannya. Manusia yang suka membual dan berdusta kedudukannya sama dengan binatang. Ahli-ahli agama, entah dia islam, Kristen, yahudi, hindu, budha, kong hu chu atau apapun sepanjang dia tidak memahami dengan jelas apa yang dikatakannya maka orang itu termasuk pembual dan pendusta. Para politisi yang hanya menebar janji-janji pada waktu pemilu hanya pembual dan pendusta karena tidak mampu membuktikan apa yang dijanjikan dan dikatakannya. Demikian pula terhadap presiden, gubernur, bupati dan walikota yang mengumbar janji sebelum terpilih, setelah memerintah tidak mampu membuktikan janji-janjinya maka disebut sebagai pembual dan pendusta. Siapapun manusia yang suka membual dan berdusta adalah Anti Kristus.

Angka 666 adalah unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh seorang manusia hidup. Ada enam unsur atau bagian pada tubuh manusia yaitu; daging, tulang, darah, jiwa, hati dan ruh. Angka enam dituliskan tiga kali (666) maknanya adalah Satrio Piningit membersihkan keenam unsur itu tiga kali secara bolak balik, mulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati dan ruh kemudian ruh, hati, jiwa, darah, tulang dan daging kembali lagi dimulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati dan ruh. Metode pembersihan manusia dari sifat binatang (pembual dan pendusta) dilakukan oleh Satrio Piningit dengan dua cara. Daging, tulang dan darah dengan cara dibaptis atau dimandikan. Jiwa, hati dan ruh (logika berfikir) dengan cara diurapi atau diasapi. Semua itu dia lakukan secara gaib tanpa dilihat dan diketahui oleh manusia.

Bagi manusia yang telah mati. Satrio Piningit membersihkannya dengan tiga kali pembersihan saja (333) yaitu jiwa, hati dan ruhnya oleh karena mereka sudah tidak lagi memiliki raga dan jasad. Orang islam kalau mau shalat mendahuluinya dengan berwudhu, membersihkan bagian-bagian tubuh tertentu dengan air masing-masing sebanyak tiga kali dengan tujuan agar air itu meresap kedalam jiwa, hati dan ruhnya yang bertujuan agar nafsu mereka menjadi tenang sejenak. Orang yang beragama hindu, budha dan Kong Hu Chu juga mengimani angka “enam” pada versi dan pandangannya masing-masing. Orang hindu meyakini adanya hukum karma baik dan buruk. Setiap laku dan perbuatan kita maka karmanya akan turun sampai generasi yang keenam. Orang budha meyakini adanya reinkarnasi atau lahir kembali. Setiap manusia yang meninggal dunia akan terlahir kembali pada generasi yang keenam. Orang Kong Hu Chu meyakini bahwa para leluhur dapat membantu keturunannya di dunia ini dalam berusaha mencari rezki. Leluhur yang mereka maksudkan adalah sampai generasi anam tingkat di atas (kakeknya kakek). Mengikuti agama leluhur, sama dengan keyakinan agama yahudi. Mereka hanya beriman dan percaya kepada Tuhannya kakek mereka yaitu Ibrahim (Abraham). Iman orang hindu, budha, Kong Hu Chu dan yahudi adalah iman yang benar, semuanya tersinggung dalam Alqur’an. Tidak ada yang boleh menyalahkan mereka. Tidak ada yang boleh mengklaim dirinyalah atau agamanya yang paling benar.

Bagi yang telah dibersihkan (dibaptis dan diurapi) Satrio memberi tanda kepada orang itu sebagai domba-dombanya. Satrio Piningit adalah gembalanya. Barang siapa mengganggu domba-dombanya maka akan mendapatkan murka Satrio Piningit sang penggembala. Domba-domba inilah yang akan mendapatkan suasana Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Hidup damai dalam keberkatan Tuhan. Baldatun Tayyibun wa rabbun ghofur.

Sula (sila) ketiga senjata Satrio Piningit adalah laku dia sebagai nabi Isa. Ini adalah fase disuarakannya kebenaran. Suara kebenaran itu disebut sebagai “sabdo palon” Yang menyuarakan kebenaran itu adalah malaikat Jibril (Gabriel). Dia akan membuka pintu hati kecil manusia dan berbisik-bisik di hati manusia, sampai manusia meyakini bahwa Satrio Piningit telah ada di sekitar kita meski belum tampak oleh mata. Manusia yang dibisiki hatinya oleh malaikat dinamakan sebagai nayo genggong. Semua nayo genggong akan diamanahkan tugas menyampaikan “sabdo palon” bahwa Satrio Piningit telah ada di tengah-tengah bangsa Indonesia meski belum dilihat atau diketahui siapa orangnya dan dimana keberadaannya. Jika di lihat dan diketahui maka dia bukan Satrio Piningit. Dia anak dewa tapi bukan dewa. Orang Jawa tapi dia memakai nama baru.

Senjata sakti Satrio Piningit adalah TRISULA yaitu Imam Mahdi, Yesus Kristus dan nabi Isa. Senjata itu bisa dia miliki karena Satrio Piningit adalah titisan atau putera tunggal nabi Hidir. Umur dua puluh tahun, bapaknya memasukkan cahaya ke dalam diri puteranya. Malam itu disebut malam Lailatul Qadr. Waktunya adalah malam kedua puluh tiga ramadhan tahun delapan dua. Cahaya itu bentuknya seperti telur ayam warnanya kuning seperti warna bulan purnama. Nama cahaya itu adalah “muhammad”. Karena dia yang diberi cahaya itu maka dialah yang dimaksud sebagai keturunan Muhammad. Satrio Piningit adalah orang yang membawa tugas untuk membuktikan kebenaran Muhammad yaitu kebenaran Alqur’an.

Meski di dalam dirinya ada cahaya Muhammad tapi Satrio Piningit tidak dibolehkan menggunakan kata Muhammad dinamanya. Cahaya itu adalah pemberian dari bapaknya, karena itu dinamakan MAHDI. MAHDI artinya Cahaya Muhammad yang diberikan oleh nabi Hidir. Diberikan bukan karena diminta. Diberikan karena sudah menjadi suratan tangannya. Surat itu sudah tertulis dilauhin mahfudz. Surat itu adalah perintah Tuhan yang diturunkan kepada seseorang hambaNya dalam bentuk lembaran, sebagai misal lauh taurat (torah) yang diberikan kepada nabi Musa yang terdiri atas sepuluh lauh (lembaran) perintah. Sebelum “lauh” (lembaran perintah) diberikan orang yang akan melaksanakan perintah (nabi Musa) terlebih dahulu diuji. Materi ujiannya adalah yakin terhadap diri sendiri. Ujian ini penting oleh karena perintah Tuhan harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau seorang diri. Keyakinan diri adalah bekal utama untuk merubah keyakinan ummatnya (orang-orang israil) di masa itu. Setelah uji “keyakinan diri” berhasil maka Musa diberikan hadiah berupa dapat “mendengar” suara Tuhan. Musa melihat api di atas bukit thur (torah) bersamaan dengan itu Musa mendengar suara Tuhan yang menyatakan “Akulah Tuhanmu”. Ujian selanjutnya adalah uji “keberanian diri”. Tuhan membekali Musa dengan mu’jizat (ilmu sakti) kemudian diperintahkan membawa orang-orang israil meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Fir’aun keberatan bila Musa mau mengambil semua budak-budaknya (bani israil). Musa melawan dan terus memaksa Fir’aun mengikhlaskan dengan keyakinan Musa bahwa ini adalah perintah Tuhan. Fir’aun terus melawan dan mengejar Musa yang membawa pergi bani israil menyeberangi lautan, Fir’aun terus mengejar mereka. Setelah Musa berada di seberang laut merah (red sea) dengan bekal ilmu yang Tuhan berikan maka Musa dapat menenggelamkan Fir’aun (Ramses II).

Hadiah yang Tuhan berikan atas uji “keberanian diri”nya adalah diturunkannya lauh torah (taurat). Misi Musa membawa orang israil masuk ke Palestina tidak kesampaian hingga ia meninggal dunia oleh karena Musa tidak dikaruniai kecerdasan dan jiwa kepemimpinan (leadership). Karena misi belum berhasil maka lauh torah hilang secara misterius, diambil kembali oleh Tuhan. David (Daud) adalah orang yang dibekali kecerdasan dan leadership. Dialah yang berhasil membawa orang israil masuk ke Palestina. Dengan bekal kecerdasannya dia mampu merobohkan Jhalut (Goliath) hanya dengan sebuah batu kecil yang melesat kencang dari ketapelnya dan mengenai kepalanya Jhalut. Dengan bekal kepemimpinannya dia diangkat sebagai raja bagi orang israil. Dengan bekal itu pula Daud (David) dapat mengatur waktu-waktunya, sehari khusus untuk ibadah memuja-muja Tuhan, sehari untuk mengatur rakyatnya (orang-orang israil) dan sehari buat membina keluarganya, anak-anak dan isteri-isterinya. Dimasa Daud, lauh torah kembali diturunkan Tuhan dan disimpan oleh Daud (David) di bait Allah (Baitul maqdis-masjidil aqsa).

Orang yahudi (israil) tidak boleh lagi memuja dan mengkultuskan Musa (Moses) karena Musa tidak lagi sendiri. Satrio Piningit telah menggenapkannya. Keyakinan diri dan keberanian diri Satrio Piningit setara dengan keyakinan diri dan keberanian diri yang dimiliki oleh Musa. Satrio Piningit juga telah mendengar suara Tuhan sebanyak dua kali. Pertama, saat Tuhan menetapkan perempuan yang harus dia peristerikan. Ini sama saat Musa diperintahkan mengawini putri nabi Syuaib. Kedua, setelah Tuhan memberinya tanda berupa “titik merah” di atas tulang rusuknya. Dua titik merah merupakan tanda dua mu’jizat yang sama dipunyai nabi Musa. Pertama adalah kekuatan di tongkatnya dan kedua adalah di telapak tangan kanannya. Itulah sebabnya Satrio Piningit tidak dibolehkan menggunakan kedua telapak tangannya untuk mengerjakan pekerjaan kasar. Tongkat Satrio Piningit adalah tongkat gaib karena musuh-musuhnya adalah gaib.

Sejak peristiwa malam “lailatur qadr” itu, saat cahaya Muhammad diberikan oleh nabi Hidir kepada Satrio Piningit, maka dia telah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang MAHDI akan tetapi dia belum memiliki keyakinan diri. Keyakinan diri diberikan saat dia sudah mendengar suara Tuhan yang pertama. Keberanian diri diberikan saat dia sudah mendengar suara Tuhan yang kedua. Pada masa-masa itu Satrio Piningit belum bisa mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, karena waktu itu Satrio Piningit belum naik ke langit menerima lauh (perintah) untuk berperang. Cahaya Muhammad yang ada di dalam diri Satrio Piningit hanyalah cahaya yang diberikan. Keyakinan diri satrio Piningit adalah keyakinan yang diberikan. Keberanian diri Satrio Piningit adalah keberanian yang diberikan. Satrio Piningit hanyalah seorang yatim yang miskin papa dan tidak punya apa-apa. Semua yang dimiliki hanyalah pemberian dari Tuhannya.

PROSES MENJADI IMAM MAHDI

Tidak ada ayat didalam Alqur’an yang menceritakan tentang Imam Mahdi. Ummat islam tahu tentang Imam Mahdi, dajjal dan turunnya nabi Isa hanya melalui hadist nabi Muhammad. Ummat islam terpecah belah menjadi beberapa golongan hanya mempermasalahkan soal Imam Mahdi padahal mereka tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang Imam Mahdi. Andaikan saja Imam Mahdi diceritakan dalam Alqur’an maka dipastikan ummat islam akan terpecah berkeping-keping dan kepingan-kepingan itu berada dalam lingkaran syetan durjana.

Korelasi antara Tuhan dengan Imam Mahdi sangat personality. Suatu hubungan yang bersifat konfidensial (amat sangat rahasia). Tugas utama Imam Mahdi adalah memunculkan kebenaran Alqur’an. Ayat demi ayat dinyatakan kebenarannya kemudian dirangkai dan disimpulkan. Imam Mahdi adalah Alqur’an yang berjalan. Imam Mahdi adalah saksi yang menyaksikan Tuhan Semesta Alam dengan segala penciptaanNya. Tidak ada yang mengetahui Tuhan dengan segala rahasiaNya kecuali Imam Mahdi. Ummat islam tidak boleh mengkultuskan dan memuja-muja nabi Muhammad betapapun besarnya jasa-jasanya oleh karena sekarang ini nabi Muhammad tidak lagi sendiri. Dia tidak tunggal. Dia tidak Esa. Ada Imam Mahdi yang merupakan pasangannya. Nabi Muhammad telah digenapkan.

Nabi Muhammad yang bertugas membawa Alqur’an, Imam Mahdi yang bertugas membuktikan kebenaran Alqur’an. Imam Mahdi bukan nabi apalagi rasul karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad. Akan tetapi nabi Muhammad bukan pemimpin ummat manusia. Imam Mahdi lah yang pemimpin ummat manusia.

Alqur’an adalah kitab suci yang diimani oleh ummat islam akan tetapi Alqur’an bukan untuk ummat islam. Alqur’an untuk seluruh ummat manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati tanpa membeda-bedakan latar belakang agamanya. Alqur’an bukan hanya untuk ummat manusia saja akan tetapi Alqur’an juga diperuntukkan untuk alam semesta ini. Imam Mahdi berkewajiban menundukkan alam semesta ini beserta seluruh isinya untuk menerima dan membenarkan Alqur’an. Seluruh ummat manusia baik yang hidup maupun yang sudah mati, seluruh masyarakat golongan jin maupun syetan harus tunduk menerima dan membenarkan Alqur’an.

Imam Mahdi tidak ada urusan dengan syiar islam karena Imam Mahdi tidak diberi tugas untuk membenarkan agama Muhammad. Tugas Imam Mahdi adalah membenarkan Alqur’an termasuk membenarkan Tuhannya nabi Ibrahim. Berat nian tugas seorang Imam Mahdi. Berperang seorang diri. Tiada hari tanpa perang. Jika ada waktu luang maka waktu itu hanya akan diisi untuk mengatur strategi dan taktik untuk selanjutnya berperang dan berperang lagi. Dalam hadist nabi Muhammad disebutkan “andaikan hari kiamat itu dapat ditunda walau sehari maka Allah akan menundanya sekedar untuk membahagiakan Imam Mahdi”. Hadist ini sahih. Hadist ini menggambarkan betapa beratnya tugas menjadi Imam Mahdi.

Ummat nasrani juga tidak lagi dibolehkan mengkultuskan Yesus Kristus betapapun besarnya jasa dan pengorbanannya. Semua itu tinggal sejarah dengan segala macam penafsiran yang keliru. Dia telah turun untuk kali yang kedua. Dia turun untuk menggenapkan. Karena dia telah turun maka dia tidak boleh lagi dikatakan Tuhan Yesus, sebab dia telah turun untuk menggenapkan. Yang tunggal hanya ALLAH di syurga. Itulah Tuhan.

Semua yang memiliki pasangan adalah hamba Tuhan. Semua yang telah digenapkan adalah hamba Tuhan. Hanya Tuhan saja yang satu. Sendiri. Dia tidak bisa digenapkan. Dia tidak bisa diduakan. Maka ikutlah kepada agama bapa kita Abraham. Itulah agama yang benar. Bukan agama Kristen, bukan juga Yahudi apalagi Islam. Ikutlah pada agama bapa kita Abraham. Itulah agama yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan menuju syurga yang dijanjikan.

Untuk membuktikan kebenaran nabi Muhammad, Yesus Kristus dan nabi Isa maka pada umur tiga puluh empat tahun Satrio Piningit naik ke langit. Bukan jasad raganya yang naik tapi jiwanya. Waktu nabi Muhammad dulu melakukan isra dan mi’raj, juga bukan jasad raganya melainkan hanya jiwanya saja yang naik kelangit.

Satrio Piningit naik kelangit seorang diri. Tidak ditemani oleh siapa-siapa. Jiwanya meninggalkan jasad raganya dan melesat cepat ke angkasa jagat raya dalam hitungan beberapa menit dia melintasi pintu langit. Pintu langit bentuknya bundar seperti sumur tua yang terbuat dari susunan batu merah yang tidak ditutupi semen. Diameter lingkarannya sekitar empat meter. Ada tiga bangunan putih masing-masing berlantai empat dengan deretan kamar sebanyak sepuluh sehingga setiap bangunan berbentuk seperti flat yang tiap bangunannya terdapat empat puluh kamar. Flat-flat itu adalah tempat tinggal seratus dua puluh malaikat dimana tiap bangunan didiami empat puluh malaikat.

Di depan bangunan flat tempat tinggal malaikat ada sebuah bangunan berbentuk bilik empat persegi, ukurannya lebih kecil dari Ka’bah. Tingginya tidak setinggi Ka’bah. Tinggi bilik itu hanya dua meter saja. Dindingnya terbuat dari kaca tebal. Warnanya hitam pekat tidak tembus pandang. Hitamnya sama dengan kiswah Ka’bah. Nama bilik itu adalah baitul aswan. Ilmu Tuhan tersimpan di dalam bilik itu. Di depan bilik, di sisi kiri bangunan flat para malaikat ada hamparan padang pasir sejauh mata memandang. Pasirnya bersih, warnanya kuning seperti warna bulan purnama. Tidak ada angin tidak ada matahari di padang itu tapi hawanya teduh dan tenang. Nama padang itu adalah padang masyhar. Seratus dua puluh malaikat bertugas menjaga bilik baitul aswan. Tugas penjagaan ini disebut dengan tawaf. Tugas lainnya adalah menjaga pintu langit agar tidak ditembus oleh jin dan syetan yang suka mencuri-curi berita langit. Tiga malaikat mengambil ilmu Tuhan dari dalam bilik baitul aswan kemudian mereka masukkan ilmu itu ke dalam diri Satrio Piningit. Di lengan kanannya dimasukkan cairan berwarna merah darah dan di lengan kirinya dimasukkan cairan berwarna putih susu. Cara memasukkannya dengan cara menyuntiknya. Alat suntik yang digunakan seperti alat suntik yang biasa digunakan orang kalau menyuntik sapi. Ilmu ini disebut ilmu nyata. Peruntukannya untuk manusia nyata yang masih hidup saat ini. Kemudian Satrio Piningit diisi lagi ilmu melalui hidungnya (jalur nafas). Alat yang digunakan seperti alat bantu pernafasan sebagaimana yang biasa digunakan orang dirumah sakit. Ilmu ini disebut ilmu gaib. Peruntukkannya untuk manusia yang sudah berada di alam gaib karena telah meninggal dunia. Yang terakhir Satrio Piningit diisi ilmu lewat ubun-ubunnya. Alat yang digunakan seperti alat yang digunakan dokter atau paramedis kalau mendeteksi denyut jantung. Bentuknya seperti karet, warnanya hitam dan diletakkan di ubun-ubun Satrio Piningit. Tujuan ilmu ini adalah agar Satrio Piningit dapat menerima petunjuk langsung, atau perintah langsung atau pengendalian langsung dari Tuhan Semesta Alam.

Setelah diisi dengan empat macam ilmu oleh malaikat maka dengan sekejap mata Satrio Piningit langsung naik ke langit yang ketujuh. Di sana dia berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk dan rupa yang asli. Malaikat Jibril berdiri di pintu syurga. Di depan pintu syurga ada hamparan putih yang ukurannya sekitar enam kali enam meter. Nama tempat itu adalah sidratul muntaha. Di tempat itu Satrio Piningit bertekuk kedua lutut dengan menengadahkan kedua tangannya. Lehernya mendongak keatas. Dilihatnya ada segumpulan kecil awan hitam. Nama gumpulan kecil awan hitam tersebut adalah “arasy”. Di situlah Tuhan Semesta Alam bertahta. Satrio Piningit berkata “Ya ALLAH, aku telah datang” kemudian Tuhan berfirman: “Hai …….. (Tuhan menyebut tiga huruf nama Satrio Piningit dari Sembilan huruf yang dipunyai nama Satrio Piningit yang sebenarnya) …. Kenapa kamu datang !. Kembali ke bumi !”.

Satrio Piningit tidak menjawab. Dia terdiam membisu. Perintah kembali ke bumi adalah perintah untuk memunculkan kebenaran tentang apa yang dilihatnya dan apa yang diketahuinya. Satrio Piningit adalah saksi yang menyaksikan. Sebagai saksi yang benar, maka Satrio Piningit harus menyampaikan kesaksiannya. Penyampaiannya bukan dengan kata-kata akan tetapi melalui tindakan. Dan tindakan itu dengan jalan berperang! Dengan bekal ilmu yang didapatkan di langit pertama, Satrio Piningit memimpin dirinya sendiri memimpin perang dengan bergelar Imam Mahdi. Semua kejadian di muka bumi baik itu huru-hara, goro-goro, perang antar suku, agama, dan bangsa-bangsa, bencana-bencana alam berupa awan panas, kebakaran hutan, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, letusan-letusan gunung berapi, kecelakaan pesawat Adam Air dan Sukhoi SJ 100 dan kejadian-kejadian aneh lainnya yang tidak dapat difahami oleh logika akal sehat manusia adalah bukti nyata bahwa Imam Mahdi telah turun dan menyatakan kehadirannya.

Satrio Piningit bersaksi dan membenarkan keyakinan ummat nasrani bahwa Yesus Kristus mati di tiang salib lalu bangkit dari kematiannya di hari yang ketiga, kemudian Dia datang mengunjungi murid-muridnya dan memberi pesan-pesan terakhir. Setelah pesan-pesan itu Dia sampaikan; Yesus Kristus naik ke langit, ke rumah bapa di syurga.

Satrio Piningit bersaksi dan membenarkan keyakinan ummat islam bahwa bukan Isa yang disalib melainkan Tuhan menciptakan yang menyerupai dia. Yang menyerupai nabi Isa adalah jasadnya sendiri. Jasad itu yang oleh bunda Maria (Maryam) memberinya nama sebagai Yesus, adapun jiwanya dinamakan Isa oleh bapa(nya). Nabi Isa juga naik kelangit.

Satrio Piningit bersaksi dan membenarkan bahwa Yesus Kristus atau nabi Isa ada di rumah bapa di syurga. Ternyata mereka hanya satu. Manusia di bumi mengenal dia dengan dua nama. Ternyata di syurga dia menggunakan nama barunya yaitu malaikat Jibril (Gabriel).

Cairan merah darah yang disuntikkan ke lengan kanan Satrio Piningit saat berada di langit pertama sesungguhnya cairan itu adalah darah Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Cairan yang bentuknya seperti susu putih yang disuntikkan ke lengan kiri Satrio Piningit sesungguhnya adalah jiwa nabi Isa alaihissalam. Yesus Kristus dan nabi Isa menyimpan misteri bagi ummat manusia dan menyisakan perbedaan pendapat dan permusuhan sepanjang sejarah peradaban manusia. Yang dapat menyelesaikan perselisihan ini hanyalah Imam Mahdi. Oleh karena itu nabi Isa menjadikan Imam Mahdi sebagai Imamnya juga. Kedudukan Imam Mahdi lebih tinggi dari nabi Isa sedangkan kedudukan nabi Isa dengan Yesus Kristus adalah sejajar ibarat lengan kanan dan lengan kiri. Yesus Kristus dan nabi Isa adalah dua warna yaitu merah dan putih. Imam Mahdi akan mempersatukannya menjadi merah putih tanpa menodai warna-warna tersebut. Merah putih adalah bendera negara Republik Indonesia. Negara tempat turunnya Imam Mahdi, Yesus Kristus, dan nabi Isa. Yang membawa ketiganya turun kebumi ini adalah Satrio Piningit.

Hal ini dapat saja terjadi oleh karena bapaknya Satrio Piningit bersaudara dengan bapaknya Yesus Kristus (nabi Isa). Bapaknya Satrio Piningit bernama ALHIDIR atau nabi Hidir sedangkan nama bapaknya Yesus Kristus (nabi Isa) adalah ALMASIH (MASEAS). Nabi Hidir lebih dulu diciptakan, kemudian menyusul Almasih (Maseas).

ALHIDIR adalah cahaya gaib Tuhan sedangkan ALMASIH adalah cahaya nyata Tuhan. Oleh karena bapak Satrio Piningit hanya cahaya gaib Tuhan maka dia harus memingit dirinya dan harus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan Yesus Kristus (nabi Isa) yang bapaknya adalah cahaya nyata Tuhan maka sejak awal kelahirannya sampai dia mati dan dibangkitkan kembali diharuskan menyebut siapa bapaknya. Pencapaian terakhir Yesus Kristus adalah menyatu dengan asal penciptaannya yaitu menjadi MASEAS. Bangkit dari kuburnya di hari ketiga adalah masa dia menjadi MASEAS. Saat itulah Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan Yesus oleh murid-muridnya diikuti oleh ummat nasrani sesudahnya. Alquran tidak pernah menyebut Isa Almasih akan tetapi Isa Putera Maryam. Hanya ada dua ayat yang menyebut kata “Almasih, Isa Putera Maryam”. Tidak ada ayat yang menyebut Isa Almasih. Pencapaian tertinggi nabi Isa adalah saat dia sudah dibangkitkan untuk dinaikkan ke langit menyatu dengan asal penciptaannya yaitu Almasih. Saat itulah identitas dirinya sebagai Putera Maryam ditanggalkan dan berhak menggunakan nama Isa Almasih.

Nabi Isa Putera Maryam disebut juga sebagai seorang nabi dan rasul oleh karena dia membawa ajaran Tuhan untuk disebarkan kepada ummat manusia. Isa Almasih tidak boleh disebut nabi apalagi rasul karena gelar Almasih dia dapatkan setelah dia dibangkitkan. Almasih bukan nabi apalagi rasul. Almasih adalah cahaya nyata Tuhan. Itulah sebabnya setelah Yesus Kristus dibangkitkan di hari ketiga maka dia menjadi MASEAS (ALMASIH) dan dinamakan sebagai Tuhan Yesus.

ALHIDIR (nabi Hidir) dan ALMASIH sama-sama hamba Tuhan. ALHIDIR adalah cahaya gaib Tuhan. Bayangan gaib Tuhan. ALMASIH adalah cahaya nyata Tuhan. Bayangan nyata Tuhan. Keduanya adalah hamba terdekatNya. DisisiNya. Keduanya digenapkan. Hanya Tuhan saja yang satu. Tunggal. Esa. Ahad.

ALHIDIR menguasai bumi beserta seluruh isinya. ALMASIH menguasai langit beserta seluruh isinya. Alhidir menguasai semua yang gaib. Almasih menguasai semua yang nyata. AlHidir menguasai timur. Almasih menguasai barat. Alhidir menguasai malam. Almasih menguasai siang. Jika ALHIDIR dan ALMASIH disatukan maka itulah yang disebut dengan ALLAH. Tak satupun hambaNya atau ciptaanNya yang dapat sampai kepada Tuhan melainkan hanya sampai kepada ALLAH-Nya saja. Tuhan melindungi diriNya dibalik cahaya ALLAHNya. Tuhan hanya satu. Sendiri saja. Semua hambaNya genap dan digenapkan.

Satrio Piningit adalah titisan nabi Hidir. Cahaya gaib Tuhan. Sejak kelahirannya sampai kematiannya dan saat dia dibangkitkan kembali dia harus tetap memingit diri (Piningit) merahasiakan jati dirinya. Manusia tidak boleh tahu dan tidak akan mungkin bisa mengetahui siapa Satrio Piningit yang sebenarnya. Pencapaian tertinggi Satrio Piningit adalah saat dia menyatu dengan asal penciptaannya yaitu menjadi ALHIDIR. Pencapaian ini bisa terjadi apabila seluruh tugas-tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya telah dia laksanakan dengan baik dan sempurnah.

Jika Satrio Piningit telah menjadi ALHIDIR maka ALMASIH akan turun kebumi menyatukan dirinya dan melebur ke dalam ALHIDIR dan menjadi satu. Saat itulah Satrio Piningit muncul dengan nama barunya. Nama barunya terdiri atas satu kata saja. Kata itu terdiri atas sembilan huruf.

Dengan nama barunya, Satrio Piningit akan memerintah, memimpin Indonesia dengan julukan RATU ADIL. Indonesia akan masuk ke dalam masa keemasannya. Indonesia akan menjadi kiblat bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Bagi orang islam menyebut masa itu sebagai masa Isa Almasih memimpin dunia. Orang Kristen menyebut adalah masa dimana Yesus Kristus turun mencari domba-dombanya dan memberi makan domba-dombanya dengan penuh kasih untuk dibawa naik kesyurga.

GORO-GORO

Sebelum Satrio Piningit muncul maka akan terjadi lagi suatu peristiwa yang amat dahsyat dan mengerikan. Goro-goro atau hura-hara yang terjadi secara merata di seluruh belahan bumi. Itulah goro-goro yang keempat atau yang terakhir. Yang pertama adalah peristiwa black September 97 di Makassar. Kedua, kerusuhan Mei 98 di Jakarta. Ketiga adalahkerusuhan di Tunisia, Mesir, Lybia, Yaman, Suriah dan Negara-negara tetangga disekitarnya.

Kerusuhan pertama, kedua dan ketiga pada hakekatnya sama saja hanya luas wilayah cakupannya yang berbeda. Persamaannya adalah kekuatan gaib merasuk ke dalam diri manusia kemudian mengambil alih dan menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menumbangkan penguasa tiran (presiden yang telah lama berkuasa). Penguasa nyata yang menguasai orang banyak (rakyat). Penguasa nyata yang memerintah secara mutlak dan sewenang-wenang kedudukannya sama dengan Fir’aun. Karena Satrio Piningit menggenapkan Musa maka wajib baginya menumbangkan penguasa yang dzalim.

Kerusuhan keempat yang akan terjadi nanti adalah kerusuhan dimana kekuatan gaib bergerak sendiri dan menjadikan manusia, orang perorang sebagai sasaran amuknya. Orang perorang yang dimaksud adalah semua orang yang membiarkan nafsu berkuasa atas dirinya. Penguasa gaib yang menguasai orang perorang (pribadi) disebut Fir’aun dan orang perorang yang memperturutkan hawa nafsunya disebut sebagai pengikut setia dan bala tentara Fir’aun. Karena Satrio Piningit menggenapkan Musa yang telah menenggelamkan Fir’aun dengan semua pengikut setianya (bala tentaranya) di laut merah maka Satrio Piningit juga akan menenggelamkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya di lautan darah. Akan terjadi banjir darah di mana-mana. Sebagian besar penduduk bumi akan mati berdarah.

Setelah goro-goro terjadi atau setelah Fir’aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut merah (banjir darah) maka selesailah tugas Satrio Piningit menggenapkan Musa.

Orang-orang yang selamat dari goro-goro jumlahnya tidak banyak. Orang-orang yang selamat ini disebut sebagai bani israil, termasuk orang-orang Israil yang telah mencaplok tanah Palestina. Orang islam tidak dibolehkan dengki dan dendam kepada orang-orang israil karena orang-orang israil yang umumnya beragama yahudi tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melaksanakan apa yang Tuhan pernah perintahkan kepada Musa (Moses), dan orang-orang israil (yahudi) tidak dibolehkan lagi mengkultuskan Daud (David) karena telah ada Satrio Piningit yang menggenap-kan Daud.

Satrio Piningit tidak akan menyebut kata bani israil (orang-orang israil) yang selamat dari banjir darah (goro-goro). Satrio Piningit akan menamakan mereka sebagai orang Indonesia yang merdeka. Yaitu orang yang dibebaskan dari belenggu kekuasaan nafsu. Satrio Piningit akan merubah bendera Bintang Daud (David star) menjadi bendera merah putih. Tanah yang dijanjikan bukan Palestina, akan tetapi tanah (negeri) Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Semua damai. Tidak ada lagi permusuhan, karena penyebab manusia bermusuh-musuhan adalah nafsu itu sendiri.

Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan bahwa Satrio Piningit akan menyelamatkan orang jawa yang baik, orang jawa yang jahat dikasih makan jin dan syetan. Orang jawa yang baik maksudnya adalah bani israil yang diselamatkan. Orang israil yang menguasai tanah Palestina sekarang adalah keturunan jawa. Orang israil (yahudi) mengetahui dan meyakini bahwa leluhur mereka adalah orang jawa, asal leluhur mereka adalah Jawa. Leluhur mereka berjalan meninggalkan pulau Jawa untuk menyelamatkan diri dari bencana maha dahsyat berupa letusan gunung krakatau yang pertama disusul dengan letusan gunung toba di Sumatera yang menyebabkan terciptanya danau toba dan bukit barisan disusul dengan gempa bumi dahsyat susul menyusul yang menyebabkan syurga dunia yang disebut benua Atlantis menjadi hilang. Orang jawa yang dulunya mendiami Atlantis yang luas daratannya mencakup seluruh daratan India sampai ke benua Afrika, menyebar menyelamatkan diri dan melahirkan suku-suku bangsa sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Letusan gunung berapi maha dahsyat telah menenggelamkan syurga bumi (atlantis) sekaligus meninggalkan misteri peradaban suku jawa kuno. Para ahli atlantologi, setelah melakukan kajian dari berbagai sudut menyepakati bahwa Indonesia adalah lokasi atlantis (syurga bumi) yang hilang. Temuan-temuan arkeologi baik yang ditemukan di Jawa maupun di Flores (Timor-Kupang) semakin memperkuat dalil jika dikatakan suku jawa kuno adalah suku tertua di muka bumi. Peradaban jawa kuno jauh lebih tua dan lebih maju dibanding peradaban suku maya dan suku-suku kuno lainnya di bumi ini.

Dalam Alqur’an ada ayat yang menyebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke dunia karena melanggar larangan Tuhan. Mereka memakan buah huldi. Ayat ini kita imani meski tidak rasional. Karena tidak rasional, ada baiknya kita kesampingkan untuk sementara. Kita gunakan ayat Alqur’an lainnya yang lebih rasional. Dalam Alqur’an Tuhan berfirman “Sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya satu lalu kami pisahkan. Langit Kami tinggikan. Bumi Kami rendahkan”. Pada ayat lain Tuhan berfirman “langit dan bumi diciptakan dalam enam masa”. Pada kitab injil disebutkan “Tuhan mencipta selama enam hari, di hari ketujuh Tuhan beristirahat”.

Langit dan bumi yang dulunya bersatu adalah Atlantis. Syurga yang ditempati Adam dan Hawa bukan di langit akan tetapi syurga yang dimaksudkan adalah Atlantis. Karena larangan Tuhan dilanggar maka Tuhan murka. Murka Tuhan menyebabkan bencana dahsyat yang sangat besar, berupa letusan gunung Krakatau yang pertama. Murka Tuhan menyebabkan langit dan bumi terpisah. Murka Tuhan menyebabkan Atlantis tenggelam . Makhluk (belum dapat dikatakan sebagai manusia) yang dulu menghuni Atlantis terpisah menjadi dua kelompok. Yang tenggelam bersama tenggelamnya Atlantis, orang jawa menamakan mereka sebagai penguasa/ratu pantai selatan Nyi Roro Kidul. Wilayah kekuasan Nyi Roro Kidul meliputi laut Jawa sampai kawasan laut Segitiga bermuda. Orang jawa mengkultuskan Nyi Roro Kidul memiliki kebenaran oleh karena beliau adalah mahluk yang tenggelam bersama atlantis. Nyi Roro Kidul memiliki pasukan/bala tentara. Mereka semuanya adalah penghuni atlantis.

Kelompok penghuni Atlantis lainnya adalah mahluk (belum dapat dikatakan sebagai manusia) yang ikut terangkat naik ke atas saat langit ditinggikan. Mereka ini yang menghuni planet-planet ruang angkasa. Manusia menyebut atau menamakan mereka sebagai mahluk ruang angkasa (UFO). Dalam mitologi Yunani kuno mahluk-mahluk ini dinamakan dewa-dewa. Nyi Roro Kidul dan UFO sama-sama misteri bagi ummat manusia sebagaimana misterinya syurga Atlantis.

Sebutan lain syurga Atlantis yang tenggelam adalah pertiwi. Nyi Roro Kidul sebagai seorang dewi yang berkuasa di tempat itu dinamakan sebagai ibu pertiwi. Semua raja-raja Jawa yang berkuasa harus mendapat restu dari ibu pertiwi termasuk semua presiden yang akan memerintah negara republik Indonesia. Mahluk yang menghuni pertiwi semuanya berjenis perempuan sedangkan semua mahluk yang menghuni planet ruang angkasa (UFO) jenisnya laki-laki. Mereka sengaja dipisahkan agar mahluk itu tidak berkembang biak. Mereka adalah penghuni Atlantis yang tetap ada dan tetap hidup hingga saat ini. Mereka bukan manusia bukan pula bangsa jin apalagi syetan. Mereka memiliki kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Semua mahluk yang menghuni pertiwi tunduk dan taat kepada nabi Hidir dan semua mahluk yang menghuni planet ruang angkasa tunduk dan taat kepada Almasih. Tidak ada mahluk yang bisa sampai kepada Tuhan Yang Maha Pencipta.

Bencana atlantis menyisakan sepasang mahluk sebagai cikal bakal disebut manusia yang dipersiapkan Tuhan mendiami daratan. Awalnya mereka juga terpisah sebagaimana keterpisahan bumi dan langit. Yang laki-laki (Adam) berada di sekitar India dan yang perempuan (Hawa) di daratan ujung Afrika. Mereka berdua dipertemukan Tuhan di padang tandus Arafah. Pertemuan itu adalah awal dimulainya manusia berkembang biak, awal dimulainya manusia mempertahankan hidupnya berbeda di masa Atlantis, syurga bumi, segala sesuatunya telah disediakan. Untuk mengajari manusia bercocok tanam maka Tuhan mengutus nabi Idris. Ini disebut sebagai masa yang kedua menyusul masa yang ketiga era nabi Nuh. Di masa ini bencana banjir bandang terjadi, tujuannya adalah alam barzah diciptakan. Alam ini untuk dihuni oleh manusia yang sudah mati. Kemudian masa keempat era nabi Hud. Di era ini terjadi lagi bencana gempa bumi, hujan debu menyusul masa kelima era nabi Shaleh juga terjadi lagi gempa bumi dan hujan batu. Masa yang keenam adalah masa nabi Ibrahim (Abraham).

Nabi Ibrahim (Abraham) adalah nabi dan rasul yang keenam diutus Tuhan. Dalam Alqur’an disebutkan “Allah mengambil Ibrahim sebagai hamba kesayanganNya”. Makna yang tersirat dari ayat ini adalah proses penciptaan langit dan bumi selama enam masa telah selesai diciptakan. Dalam injil disebutkan enam hari dan Tuhan beristirahat dihari yang ketujuh.

Bumi dan langit terdiri atas enam alam, jika keenam alam ini disatukan maka disebut “semesta”. Keenam alam tersebut adalah alam langit, alam angkasa raya, alam barzah, alam dunia, alam pertiwi dan alam neraka.

 1. Di alam langit, terdapat dua langit yaitu langit pertama dan lengit ketujuh. Langit pertama dihuni seratus dua puluh malaikat dan langit ketujuh dihuni tiga malaikat yaitu Jibril (Gabriel), Mikail (Mikael) dan Israfil (Sarafil). Dilangit pertama terdapat padang masyhar, dilangit ketujuh terdapat syurga. Dua langit dan dua tempat. Semua harus digenapkan. Syurga masih kosong dan belum berpenghuni.
 2. Di alam angkasa terdapat dua tempat. Yang paling tinggi ditempati oleh matahari dan gugusan bintang-bintang dan galaxy. Yang rendah ditempati bulan dan ratusan planet-planet. Mahluk luar angkasa (UFO) menghuni planet. Di angkasa terdapat dua tempat. Semua harus digenapkan.
 3. Alam barzah adalah alam yang berada di atas tanah. Tingginya setinggi puncak gunung. Di alam ini terdapat dua tempat. Yang paling tinggi dihuni oleh roh-roh manusia yang sudah mati. Roh ini akan berinkarnasi kembali pada kelahiran generasi keenam. Tempat yang paling rendah (setinggi pohon kayu) dihuni jin dan syetan. Jin dan syetan tidak bisa melakukan reinkarnasi akan tetapi mereka selalu mengganggu, menggoda dan menyesatkan manusia. Di alam barzah terdapat dua tempat. Semua harus digenapkan.
 4. Alam dunia terdiri atas dua unsur yaitu tanah dan air. Dihuni oleh manusia yang terdiri atas dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semua harus digenapkan. Tumbuhan dan hewan dikesampingkan karena keduanya tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan.
 5. Di alam pertiwi terdapat dua tempat. Alam bawah laut hingga dasar laut dan bawah dasar hingga kelempeng bumi. Semua harus digenapkan.
 6. Alam neraka adalah alam yang terdapat dibawah kerak bumi. Di situ ada api yang menyala-nyala dan sangat panas. Bila hari kiamat telah tiba maka matahari akan jatuh kebumi melewati alam pertiwi. Api yang terdapat dimatahari akan menggenapkan dirinya dengan api yang ada di neraka.

Semua harus genap dan digenapkan. Hanya Tuhan Yang Menciptakan saja sendiri. Dia Tunggal. Dia Esa.

Di masa nabi Ibrahim manusia mulai mencari Tuhan yang menciptakan segalanya. Manusia memuja roh-roh leluhur mereka. Ibrahim (Abraham) memiliki putera bernama Ismail (Samuel) dan Ishak. Ishak memiliki putera bernama Yakub (Yakob). Yakub memiliki putera dua belas orang dari empat orang ibu. Mereka inilah yang disebut dengan bani israil, yang belakangan menganut faham agama yahudi. Orang yahudi meyakini adanya Tuhan meski mereka tidak menyebut ALLAH karena sebutan itu belum dikenal oleh nenek moyang mereka.

Orang yahudi menamakan Tuhan dengan sebutan YAH WEH (Yehova). YAH WEH artinya adalah Jawa. Jawa adalah asal usul nenek moyang mereka, asal usul ummat manusia. Jawa adalah syurga atlantis yang hilang. Sampai hari ini orang-orang israil (yahudi) berkeyakinan bahwa orang jawa (Indonesia) adalah saudara tua mereka. Orang yahudi meyakini bahwa gunung Muriah yang ada di Jawa adalah saudara kembar dengan gunung Moriah (Moriah Mount) yang ada di Israil. Gunung Muriah di Jawa sebagai kakak kembar dan gunung Moriah di Israil adalah adik kembarnya.

Sabdo Palon Naya Genggong dalam ramalan Joyoboyo (Jawa kuno) yang ditulis ulang oleh R. Ng. Ronggowarsito menyatakan bahwa Satrio Piningit akan muncul menyelamatkan orang jawa. Maknanya adalah ummat manusia. Tanda kemunculan Satrio Piningit adalah apabila gunung Merapi sudah meletus dan laharnya mengarah ke barat daya. Penyebutan arah barat daya untuk memberi tanda kepada dewi penguasa bumi pertiwi, Nyi Roro Kidul bahwa tidak lama lagi masa syurga atlantis dinyatakan kembali dan itulah yang dimaksud dengan Indonesia memasuki masa keemasannya. Satrio Piningit menyatakan kembali syurga atlantis yang hilang untuk menggenapkannya. Segala sesuatu yang telah digenapkan adalah hamba Tuhan.

Gunung merapi telah meletus pada tanggal 13 Mei 2006. Laharnya mengarah ke barat daya. Baunya busuk dan tidak sedap. Malam kejadian itu adalah malam saat bulan purnama, tepat disaat malam perayaan hari raya Trisuci Waisak bagi ummat Hindu. Biarlah waktu yang akan mengungkap kebenaran ramalan ini.

Maka terjebaklah semua orang yang memusuhi israil. Celakalah orang memusuhi pemeluk agama-agama lain. Kalian tidak faham dengan apa yang kalian imani. Satrio Piningit bukan nabi apalagi rasul tapi dia menggenapkan dua puluh lima nabi dan rasul. Dia bukan dewa. Dia hanya anak dewa tapi dia menggenapkan semua dewa-dewa yang diketahui oleh ummat manusia. Semua yang telah digenapkan tidak berhak mendapat pujian dari manusia. Maka terjebaklah semua peramal yang suka menafsir-nafsirkan dan menduga-duga tentang Satrio Piningit oleh karena sesungguhnya Sabdo Palon Nayo Genggong dengan Satrio Piningit adalah satu di dalam kebersatuan yang nyata.

Tuhan telah memberi kecerdasan dan leadership (kepemimpinan) kepada Satrio Piningit untuk menggenapkan Daud sebagai raja bagi orang israil. Raja Daud adalah raja yang adil dalam membagi waktu. Sehari untuk ibadah memuja Tuhan, sehari mengatur rakyatnya dan sehari mengurus isteri dan anak-anaknya. Karena hanya untuk menggenapkan zahaja (sahaja, saja) maka Satrio Piningit lebih nyaman menyebut dirinya sebagai Ratu Adil. Dengan menyebut dirinya sebagai ratu (kata tunjuk bagi perempuan yang menduduki tahta tertinggi) maka Satrio Piningit akan menempatkan dirinya sekaligus sebagai ibu bagi ummat manusia guna menggenapkan ibu kandung yang melahirkan jasad manusia (orang per orang) masing-masing. Dia akan mengasihi manusia (rakyatnya) dengan kasih yang tiada batasnya sebagai mana kasih seorang ibu kepada anak-anaknya.

Kekuatan gaib yang nantinya akan bergerak adalah bala tentara jin dan syetan yang datang dari seluruh penjuru bumi dalam keadaan baris berbaris dengan membawa sebilah pedang yang sangat tajam untuk memenggal leher orang-orang yang dikuasai oleh nafsunya. Bala tentara gaib ini tidak dapat dilihat oleh mata. Datangnya tiba-tiba dan dalam sekejap mata leher sudah terpenggal. Dimana-mana mayat tanpa kepala bergelimpangan. Darah segar berceceran. Aroma bangkai busuk menyengat diterbangkan angin. Semua orang ketakutan. Huru-hara. Kacau balau. Seluruh pemerintahan yang ada di muka bumi runtuh dengan sendirinya. Semua yang jahat, semua pembual dan pendusta akan dihabisi oleh bala tentara jin dan syetan. Semua yang baik akan selamat. Yang selamat itulah yang akan melihat Indonesia memasuki masa keemasannya.

Satrio Piningit membagi manusia dalam dua golongan yaitu golongan jahat dan golongan baik. Yang jahat akan dikasih makan jin dan syetan. Orang-orang yang tidak percaya terhadap kebenaran tulisan ini dianggap sebagai orang jahat. Mereka dianggap sombong. Orang itu menganggap dirinya lebih tahu, lebih benar padahal dia bodoh dan salah. Biarkanlah nanti dia akan dipenggal kepalanya oleh jin. Yang baik akan diurapi kepalanya oleh Satrio Piningit dengan penuh kasih, termasuk bagi mereka yang menerima dan meyakini kebenaran tulisan ini dengan menggunakan akal fikirannya. Tulisan ini harus dibenarkan oleh akal dan fikiran masing-masing. Orang yang baik adalah orang yang memiliki kawruh budi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti dan berbudi luhur.

RATU ADIL

Sebagaimana laki-laki pada umumnya, Satrio Piningit juga memiliki dua sisi sifat di dalam dirinya yaitu sifat maskulin dan feminim. Sifat maskulinnya tercermin dari sifat dia sebagai seorang lelaki jantan, gagah, perkasa, tak terkalahkan, gigih berjuang mempertahankan kebenaran yang diyakininya meski hanya seorang diri. Meski tidak dominan, Satrio Piningit juga memiliki sifat sebagai orang yang angkuh. Meski tidak punya apa-apa tapi mau dikatakan memiliki segalanya, meski rendah tapi mau dikatakan tinggi, meski miskin tapi mau dikatakan kaya. Meski hanya rakyat biasa mau dikatakan penguasa, meski pembangkang sejati mau dikatakan penurut. Sifat angkuh adalah sifat negative manusia tapi Satrio Piningit mampu menstrukturisasi sifat negative itu menjadi positif. Oleh karena dia merubahnya menjadi positif maka Satrio Piningit menjadikan semua itu sebagai motivasi dirinya agar dia bisa membuktikan kebenarannya bahwa dia memang memiliki segalanya, dia memang kaya, dia memang berkuasa. Dia membangkang kepada orang yang melakukan kesalahan tapi dia menurut kepada orang yang bertindak benar.

Sadar akan dirinya sebagai seorang yatim, Satrio Piningit sejak kecil dikenal sebagai pekerja keras, tidak suka berdiam diri apalagi tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Dia tidak suka rutinitas, dia suka dengan perubahan karena itu dia suka dengan tantangan. Semakin besar tantangan semakin dia sukai karena perubahan yang dihasilkan akan lebih banyak meski semua itu harus dia lalui dengan penuh kesabaran. Satrio Piningit adalah seorang penyabar yang terbaik. Dia bisa memperlihatkan senyum simpatiknya meski hatinya tersinggung pahit. Sifat sabar Satrio Piningit hanya kamuflase saja guna menutupi sifatnya yang suka membalas. Siapapun yang menyakitinya akan dibalasnya tanpa ampun melebihi rasa sakit yang pernah dia rasakan. Ini berlaku kepada semua orang tanpa kecuali termasuk saudara sendiri. Konsep keadilan menurut faham Satrio Piningit adalah apabila dia sudah melakukan pembalasan yang setimpal.

Sebagai anak dewa yang lahir dari rahim perempuan Jawa, meskipun dia memiliki sifat sebagai seorang laki-laki maskulin akan tetapi Satrio Piningit memiliki satu kelemahan utama. Kelemahannya inilah yang membuktikan bahwa dia bukan seorang dewa. Satrio Piningit sangat “takut” kepada ibunya. Dia takut tidak masuk syurga, karena kata orang syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Meski ibunya salah tapi dia tetap saja menurut kemudian pelan-pelan merubahnya. Meski ibunya sudah marah besar dengan menghardik dan memukulnya tapi dia tetap diam saja memasang badannya kemudian pelan-pelan dia membuat lawakan kecil agar ibunya tersenyum. Senyum ibunya adalah hadiah terindah bagi dirinya. Satrio Piningit memiliki faham bahwa segala derita ibu saat ia berada di dalam kandungannya dan rasa perih, sakit yang tak terkirakan yang ibu rasakan saat dia dilahirkan harus dibalas dengan cara membuat ibu tersenyum terhadap putera kebanggaannya. Balasan itu sudah cukup setimpal untuk menebus derita dan rasa sakitnya. Akan tetapi menurut faham Satrio Piningit; Air susu ibunya adalah hutang abadi yang tak mungkin bisa terbalaskan sampai kapanpun dengan cara apapun.

Semasa hidupnya, Satrio Piningit senantiasa membaktikan dirinya kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, bakti itu belum berakhir. Bakti Satrio Piningit diaplikasikan kedalam baktinya kepada ibu pertiwi yang didominasi oleh keturunan bangsa-bangsa tanah Jawa sebagai asal muasal leluhur ibunya, leluhur Satrio Piningit.

Saat ini Ibu pertiwi merasakan derita. Bangsa Indonesia menderita. Bencana terjadi dimana-mana. Rakyat susah makan. Rakyat tidak merasa nyaman. Banyak amarah. Banyak kejengkelan. Mungkin juga banyak kebencian. Semua itu ibu pertiwi merasakannya. Ibu pertiwi tidak menangis. Ibu pertiwi tetap sabar, karena ibu pertiwi tahu bahwa dia sedang hamil. Memang segalanya terasa tidak enak, jika ibu tengah mengalami masa ngidamnya. Ibu pertiwi tahu bahwa janin yang ada di dalam kandungannya adalah pemimpin besar dunia. Janin itu masih bersembunyi di dalam kandungan ibu pertiwi. Dia masih terpingit dalam kandungan ibu pertiwi.

Kelak, apabila telah terjadi goro-goro yang amat dahsyat, sakit yang sangat menyakitkan, darah berceceran dimana-mana dan banjir darah maka itulah tandanya, itulah masa Ibu pertiwi melahirkan putera tunggalnya. Putra kebanggaannya. Putera yang diidam-idamkan. Putera yang telah lama dinanti-nantikan. Puteranya itu memiliki nama yang terdiri atas Sembilan huruf zah-aja (sahaja, saja).

Puteranya itu akan memimpin Indonesia dan dunia. Meskipun dia seorang laki-laki tapi dia memiliki gelar ratu adil. Itu disebabkan karena dia memiliki juga sifat feminim, seperti ibu pertiwi yang cantik jelita ini. Sifatnya itu adalah karena dia akan memerintah dengan penuh kelembutan, penuh kasih dan penuh sayang. Bangsa Indonesia akan merasa seperti berada di syurga. Merasa tentram, teduh, damai, segalanya tersedia dan disediakan. Karena itulah bangsa-bangsa lain melirik Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia. Dan putera ibu pertiwi akan berkata “datanglah kemari semua, kita wujudkan persatuan kita, persatuan Indonesia. Aku adalah pemimpin kalian dengan mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua adalah hamba Tuhan dibawa panji Ketuhanan Yang Maha Esa. Bendera kemerdekaan kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Segalanya dan semua yang kalian nikmati ini awalnya dimulai dari orang Jawa, dari tanah Jawa, kemudian menjadi raya disebut Indonesia yang artinya Satu Untuk Semua”.

Dan ibu pertiwi yang cantik jelita dengan keluguannya berkata ”Semua dapat terjadi seperti ini karena puteraku takut tidak masuk syurga. Karena bapaknya adalah dewa maka bapaknya buat syurga di muka bumi ini agar puteraku merasa senang dan bahagia. Kesenangan dan kebahagiaan puteraku adalah kesenangan dan kebahagiaan kita semua. Indonesia, satu untuk semua. Itulah keadilan”.

PENUTUP

Kapankah terjadinya goro-goro atau huru-hara?. Meskipun waktunya sudah dekat akan tetapi tidak ada yang bisa memastikan waktu terjadinya. Huru-hara akan terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda apalagi pertanda yang mendahuluinya sehingga orang-orang tidak akan mungkin bisa melindungi dirinya. Ibarat ibu yang sedang hamil, tidak ada yang bisa memastikan pada saat kapan, jam berapa lewat menit dan detik keberapa ibu itu melahirkan anaknya. Huru-hara terjadi pada malam hari. Semua orang ketakutan. Banyak darah segar berceceran dimana-mana. Mayat-mayat dengan kepala terpenggal tergeletak begitu saja. Mengerikan!.

Sekarang ini adalah jaman edan!. Jaman kebebasan!. Banyak tingkah laku manusia yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Inilah jaman hura-hura. Silahkan berhura-hura sebelum datangnya huru-hara. Hura-hura adalah masa kebebasan dan kesenangan manusia, karena itu jin dan syetan dikurung di dalam penjara bawah tanah dan mereka dibiarkan kelaparan. Mereka tidak boleh ikut campur dengan apa yang mau dilakukan oleh manusia. Maksiat merajalela karena manusia suka dan senang melakukannya. Semua orang merasa diri benar padahal salah. Merasa pintar padahal bodoh. Merasa baik padahal jahat. Dianggap dekat dengan Tuhan padahal jauh. Dianggap kuat padahal lemah. Itulah sebabnya sehingga disebut jaman edan!. Keedanan manusia bukan disebabkan oleh karena hasutan atau godaan jin dan syetan akan tetapi murni disebabkan oleh karena manusia menuruti hawa nafsu yang ada didalam dirinya sendiri.

Huru-hara adalah masa kesenangan dan kebebasan jin dan syetan memakan manusia. Mereka akan datang berlarian seperti binatang buas yang lapar!, Menurut faham dan keyakinan Satrio Piningit itulah yang dimaksud dengan “keadilan”. Keadilan harus ditegakkan di bumi ini. Setelah hura-hura maka huru-hara harus terjadi. Keadilan harus tegak di bumi ini sebelum ratu adil memerintah.

KESIMPULAN

 1. Satrio Piningit telah berada di tengah-tengah kita. Melihat dan menyaksikan kita. Orang-orang tidak mungkin bisa tahu sosoknya, jika ditahu orang maka dia bukan Satrio Piningit. Orang-orang tidak akan mungkin bisa tahu keberadaannya karena Satrio Piningit berada diantara dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib.
 2. Imam Mahdi dan nabi Isa yang ditunggu oleh orang islam dan Yesus Kristus yang ditunggu-tunggu oleh orang kristen semuanya telah turun ke bumi sejak tahun 1996. Ketiganya terakumulasi menjadi satu kesatuan di dalam diri Satrio Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan bahwa Satrio Piningit bersenjatakan “tri sula” maknanya adalah Imam Mahdi, nabi Isa dan Yesus Kristus. Itulah senjata dan kekuatan Satrio Piningit.
 3. Satrio Piningit akan memimpin Indonesia dan dunia dengan gelar ratu adil. Pada waktu kemunculannya, Satrio Piningit menggunakan nama baru. Namanya terdiri atas satu kata dengan sembilan huruf zahaja (sahaja, saja). Pada masa itulah Indonesia akan memasuki masa keemasannya. Gemah ripah loh jinawi. Tahun ini umur Satrio Piningit telah genap setengah abad.
 4. Satrio Piningit berwujud seperti manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Bedanya adalah karena Satrio Piningit anak dewa. Disebut anak dewa karena dia adalah anak atau titisan nabi Hidir. Nabi yang terkenal memiliki ilmu yang paling tinggi dan tetap misteri hingga saat ini. Satrio Piningit memiliki dua ibu kandung. Yang pertama; Ibu Rukmini (orang Jawa) adalah ibu yang melahirkan jasad raganya. Kedua; Ibu pertiwi (negara Indonesia) adalah ibu yang melahirkannya sebagai penguasa jagad raya.
 5. Satrio Piningit adalah keturunan Jawa yang berasal dari seberang (Makassar). Setelah Raja Prabuwijaya memeluk agama Islam, maka Sabdo Palon Nayo Genggong berpisah dengannya. Sabdo Palon menuju Sulawesi Selatan tepatnya di kerajaan Gowa-Makassar. Dia membimbing raja Gowa, hingga raja Gowa memeluk agama Islam dan diberi nama Sultan Alauddin. Sabdo Palon juga membimbing Syekh Yusuf Al Makasssary, waliullah. Di Makasaar Sabdo Palon meninggalkan jejak namanya sebagai “bawa karaeng” yang artinya sabda raja. Jika di Jawa Sabdo Palon menunjuk letusan gunung merapi yang abunya ke barat daya sebagai tanda kemunculannya, maka di Makassar Sabdo Palon menunjuk nama gunung “bawa karaeng” (sabdo raja) sebagai tanda saktinya semua perkataannya meski sudah ratusan tahun. Nama Makassar juga adalah nama yang diberikan oleh Sabdo Palon. Makassar berasal dari kata makkasarak yang arti harfiahnya dari halus menjadi kasar. Sabdo adalah sabda yang disuarakan. Suara tidak dilihat oleh mata nyata hanya didenggar oleh telinga. Sabdo tentu ada pemiliknya. Pemiliknya yaang dahulunya gaib (halus) sekarang meng-kasar (makkasarak). Pemilik Sabdo Palon adalaah Satrio Piningit. Satrio piningit akan berjalan kembali ke tanah Jawa. Sabdo palon tidak memiliki wujud yang nyata. Sabdo Palon adalah nabi Hidir alaihissalaam. Maha guru seluruh rajaa-raja dan wali-wali Allah. Dia ada dimana-mana. Umurnya 2000 tahun (angka 2 artinya digenapkan) lebih 3 tahun (angka 3 adalah senjata sakti trissula wedha). Di Makassar (meng-kasar, makkasarak) Sabdo Palon (nabi Hidir) mempersiapkan titisannya yang memiliki jasad seperti manusiabiasa kemudian diberi nama Satrio Piningit. Salah satu tugas dari sekian banyak tugasnya adalah membuktikan kebenaran perkataan Sabdo Palon. Satrio Piningit juga adalah Nayo Genggong.
 6. Satrio Piningit yang bersenjatakan “trisula” muncul di Indonesia oleh karena peradaban ummat manusia awalnya memang di Indonesia dan nanti akan diakhiri di Indonesia pula. Para ahli mengatakan, benua Atlantis yang hilang tenggelam adalah Indonesia. Satrio Piningit membenarkan perkataan para ahli itu. Satrio Piningit harus keturunan Jawa karena peradaban tertua ummat manusia adalah suku Jawa. Gunung Muriah adalah saksi bisu peradaban masa lampau. Teliti dan cermatilah maka kalian akan temukan simpul-simpul kebenarannya.

SARAN

Penulis memberi apresiasi yang tinggi kepada mereka yang telah membaca tulisan ini terutama bagi mereka yang mencari kebenaran sejati tentang misteri munculnya Satrio Piningit dan turunnya Imam Mahdi, nabi Isa dan Yesus Kristus.

Penulis meminta kepada para pembaca yang baik hati kiranya berkenan menyampaikan kepada karib kerabat dan handai taulan untuk membaca tulisan ini. Sebarkanlah tulisan ini lewat media informasi jejaring sosial dan situs internet dan sarana lainnya yang kalian kuasai. Kembangkanlah kreatifitas kalian masing-masing, agar tulisan ini bisa sampai kepada ummat manusia, termasuk dibolehkan untuk di foto copy dan disebarkan kepada orang-orang yang tidak menguasai teknologi informasi.

Seandainya saran penulis diterima dengan hati yang ikhlas dan dilaksanakan secara patut maka kalian akan bisa merasakan kehadiran Satrio Piningit di dekat anda. Dia yang menulis. Dia pula yang mengawasi penyebaran tulisannya. Jika kamu berbaik hati maka dielusinya kepalamu dengan penuh kasih. Jika kamu jahat, kikir dan sombong maka akan digebukinya kamu.

Ditulis tanggal 1 Juni 2012
(Hari Lahirnya Trisila)

sumber :

http://satriopiningit22.wordpress.com/

Iklan

206 thoughts on “SATRIO PININGIT TELAH MUNCUL

 1. Turunnya utusan Allah SWT, yang sering di sebut Satria Piningit ke dalam Jasad Insan yang hanya beriman Kepada Allah SWT, sebelum satria piningit diturunkan untuk menyatu dengan jasad Insan terpilih, dimana insan tersebut penuh dengan proses yang panjang dalam menyempurkan diri insan terpilih, adapun hal terahir dialami oleh insan tersebut adalah : Allah mengutus Ruh Adam (insan pertama) untuk turun kebumi dengan membawa kuasa Allah SWT menemui keturunannya (insan terpilih) guna membersihkan darah keturunnya agar murni seperti darah adam waktu pertama kali ditugaskan hidup di bumi, adapun kenapa Ruh Adam yang diutus, karena keindahan alam semesta, semua apa yang ada di bumi dan laut di ciptakan dan peruntukan oleh Allah SWT untuk Adam dan keturunannya.
  Setelah darah keturunannya murni, maka selang beberapa hari Allah mengutus Ruh Siti Hawa untuk turun kebumi guna membawa kuasa redho (restu) seorang ibu bagi darah keturunan Adam, dimana pada saat Ruh Siti Hawa memberikan Redho (restu) kepada insan keturunan darah Adam, Allah mengiringi restu tersebut dengan menurunkan hujan, segala sesuatu hal yang vital dan besar sangat dibutuhkan redho (restu) ibu kandungnya, sebelum Allah Meredhoi apa yang akan keturunan Adam jalankan di jalan kebaikan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun seluruh insan keturunan darah Adam.
  Selanjutnya sebelum Satrio Piningit menyatu kedalam diri insan, secara bertahap dan berperoses Allah SWT telah menurunkan bagian dari zat satrio piningit kedalam diri insan tersebut , mengapa demikian tidak lain proses itu agar diri insan tersebut dapat menyatu, seandainya diturunkan Allah tanpa adanya proses awal maka tubuh insan tersebut tidak akan sanggup menyatu dan menampung dengan satrio piningit, karena tubuh insan itu akan hancur terkena zat satrio piningit yang suci, maka setelah zat tersebut telah berada pada posisi yang tepat dan melakukan penyesuaian, maka satrio piningit baru diturunkan Allah SWT sehingga dapat menyatu di dalam diri insan, semua merupakan atas Kuasa dan Kehendak Allah SWT.

  • Dia dibaptis dengan nabi khidir bukan ely.ditanah suci rumah ibadah yg pertama dibangun yaitu kahbah.Orang bawah tanah menyebut nya kabbala.batu sebagai filantropy persaudaran karena semua nabi beragama islam & orang luar menyebut nya dengan ”kamu kah yg kami tunggu.! & tak akan diberi tanda sebagai mana tanda nabi Yunus as.3 hari 3 malam.& bukankah makam nabi yunus telah dirusak oleh para penyamun..

 2. satria piningit tidak pernah mengaku2 dirinyalah, tidak pernah mengkultuskan diri, rendah hati, hanya saja tanda2 nya dia orang yang bisa menyelesaikan semua goro2, karena goro2nya sudah banyak terjadi

 3. Disaat dia dibaptis (dimandikan oleh air zamzam oleh nabi khidir as.ditanah suci.tiba-2 langit terbuka & tanpak malaikat jibril as seperti burung merpati.setelah itu dia menggelilingi kabah 7 kali (tawaf) JOINT THE CYRCLE setelah itu dia dibawa oleh iblis untuk dicobai.dibawake atas langit untuk melihat keraaan nya lalu ia berkata jika engkau tunduk pada ku akan kuberikan kerajaan dunia berserta isinya kepada mu.lalu dia menolak.lalu menjawab hanya tuhan lah yg aku sembah & ia mecobai lagi jika engkau bisa membuat batu ini menjadi roti buat lah lalu dia menjawab.manusia hidup tidak hanya dari roti,tapi dari fiman tuhan yg keluar dari mulut nya.setelah itu ia iblis pergi meningalkan dia di gurun SIMPLE AUTHENTiC.

  • Yth. Bp. Gunadi dan seluruh warga setia blog SPTM.
   Assalamu Alaikum wr.wb.
   Salam sejahtera buat kita sekalian.

   Saya tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah komentar Bp. berupa pertanyaan, pernyataan, atau deskripsi Bp tentang Satrio Piningit. Saya juga tidak tahu apa yang mendasari deskripsi anda apakah hanya imajinasi anda atau mimpi atau epifani yang dialami oleh Bp sendiri. Karena saya tidak tahu tentunya saya tidak perlu menanggapinya, tetapi saya merasa penting untuk meluruskan beberapa hal yaitu:
   1. Ka’bah tidak ada kaitannya dengan Kabbala. Kabbala adalah mistisme Yudaisme dalam bentuk tradisi lisan untuk segala aspek yang berhubungan dengan ritual mistik dalam tradisi Yahudi. Kabala tidak pernah diajarkan oleh Musa dan ajaran itu tidak tertulis dalam Tanakh Ibrani. Ka’bah adalah rumah peribadatan manusia yang pertama di muka bumi, dibangun dari batu dan bentuknya hampir seperti kubus. Ka’batullah (Rumah Allah) sangat disucikan oleh umat islam di seluruh dunia. Setiap saat selalu ada umat islam yang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali.

   Untuk mengunjungi dan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka’bah, umat islam harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, apalagi umat islam yang berasal dari Indonesia. Berapa pun biaya yang harus dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan sifat filantropi seseorang. Melaksanakan tawaf di Ka’bah merupakan ibadah suci umat islam dan tiap-tiap pribadi muslim berniat melaksanakannya setidaknya sekali selama hidupnya.

   2. Pada postingan pertama Bp Gunadi mengatakan “Dia dibaptis dengan Nabi Khidir bukan Ely, di tanah suci rumah ibadah yang pertama dibangun yaitu Ka’bah.”

   Anda BENAR. Kita sependapat. Tentunya yang dibaptis oleh Nabi Khidir di Ka’bah adalah Imam Mahdi. Anda menggunakan kata “baptis” sebab itu saya memastikan bahwa anda beragama kristen.

   Nabi Khidir yang “membaptis” Imam Mahdi dan bukan Eli (Tuhan). Menurut KBBI “membaptis” adalah: 1. Mempermandikan (menjadikan Kristen), 2. Menamai, memberi nama. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Khidir yang “membaptis” atau “menamai” atau “memberi nama” Imam Mahdi dan bukan Eli (Tuhan). Siapa yang diberi nama Imam Mahdi oleh Nabi Khidir Sang Pembaptis? Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Andaikan kita mengenal sosok itu dan bertanya “Kamukah yang kami tunggu!?” Sosok itu tidak akan memberi tanda, sebab makam Nabi Yunus sudah dirusak oleh penyamun (ISIS). Itulah sebabnya sehingga leluhur kita menamakan sosok itu sebagai Satrio Piningit (Satria yang bersembunyi). Nabi Muhammad bersabda: “Akan dibaiat seorang laki-laki antara maqam Ibrahim dengan sudut Ka’bah” (HR. Ahmad). Sosok laki-laki yang dimaksud oleh Nabi Muhammad tentunya adalah Imam Mahdi. Hadits nabi relevan dengan apa yang dikatakan oleh Bp Gunadi tentang “pembaptisan” Imam Mahdi yang dilakukan oleh Nabi Khidir di Ka’bah.

   Umat islam meyakini Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini meski ia tak memiliki kepastian sejarah hidup. Karena Nabi Khidir yang “membaptis” atau “melantik” Imam Mahdi, maka seharusnya umat islam meyakini pula bahwa Imam Mahdi sudah ada di muka bumi ini, meskipun kita tak melihatnya atau mengetahui keberadaannya sebagaimana kita juga tak pernah melihat dan mengetahui keberadaan Sang Pembaptis (Nabi Khidir).

   3. Siapakah sesungguhnya Imam Mahdi? Kita semua tidak mengetahuinya, sebab Alquran tidak memberi informasi pada kita tentang Imam Mahdi. Kedudukan Imam Mahdi sangat agung dan mulia sampai-sampai menurut hadits Nabi Muhammad, Isa Almasih (Yesus Kristus) juga menjadikan Imam Mahdi sebagai imam beliau.

   Cakra Ningrat berpandangan; Imam Mahdi menurut hadits adalah Malkisedek menurut alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru).

   Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah Yang Mahatinggi; ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, dan memberkati dia. Kepadanyapun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. (Ibrani 7:1-3).

   Secara harfiah menjadi “Imam sampai selama-lamanya” bermakna “menjadi imam sampai hari kiamat, bahkan sampai pada kehidupan berikutnya di surga.” Jika pandangan ini “benar” maka dapat ditemukan konklusi bahwa Imam Mahdi adalah Malkisedek (raja kebenaran) adalah juga Nabi Khidir itu sendiri. Ia “membaptis” dirinya sendiri. Tidak ada yang mengetahui dirinya kecuali dirinya sendiri. Sebagai manusia biasa, pengetahuan kita tentang semua ini tentunya amat sangat terbatas. Janganlah ada di antara kita yang merasa “lebih” dari yang lain sebab hakikatnya kita semua adalah satu dan yang kita tunggu-tunggu juga adalah satu. Ironisnya, kita semua tidak tahu di mana keberadaan beliau, yang agung, yang mulia, dan yang sakti itu.

   Siapa pun kita, apa pun latar belakang agama dan budaya kita, Mari… Mari kita satukan diri di dalam genggaman Tuhan. Enyahkan ego dan campakkanlah segala kesombongan yang ada di dalam diri, sebab sesungguhnya kita semua tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok yaitu hari ketika langit menyingkapkan sendiri segala rahasia-Nya dan mengabarkan berita-Nya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Kita semua harus saling menasihati dengan penuh kearifan, kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kewaspadaan. Semoga dengan kebersamaan dan kebersatuan kita di blog SPTM ini kita bisa saling mengisi dan mencerahkan.

   Salam untuk kita semua
   Cakra Ningrat.

 4. permisi saya hanya mengingatkan Bahwa Allah telah menjadikan semua agama terdahulu yang kurang sempurna menjadi agama Islam yang alhamdulillah sempurna dan ada sampai akhir zaman maka bisa kita simpulkan bahwa anda menyebut semua agama bersatu memang benar tetapi dalam konteks hal bersatu dalam agama islam di sini saya bukannya sebagai orang muslim yang ingin merusak kepercayaan anda sebagai non muslim tapi saya hanya mengingatkan bahwa Imam Mahdi beragama Islam yaitu agama yang telah Allah SWT sempurnakan maka dari itu ada kala baiknya kita sebagai manusia di bumi yang tidak tahu menahu akan kebenaran daripada kita tersesat di dunia ini dengan menjemput ajal yang tidak di restui Allah SWT lebih baik nya kita mengikuti Agama yang telah di sempurnakan oleh Allah SWT. Terima kasih

  Sekali lagi saya berbicara disini bukan untuk membuat kalian para manusia menjadi mungkar terhadap Allah SWT tetapi membawa kalian menuju agama Allah SWT yang telah di restui dan di sempurnakan oleh Allah SWT

  mengenai satrio paningit mungkin bisa kita ibaratkan Imam mahdi karena bukan hanya membawa perdamaian di indonesia tetapi juga membawa perdamaian di seluruh dunia karena Jayabaya yang pada saat itu orang jawa dan bukan beragama muslim tidak tahu menahu siapa kah satrio paningit sebenarnya bukan hanya mempin indonesia tetapi mempin dunia untuk melawan dajjal dan menuntun manusia menghadapi akhir dunia dengan selamat dan insya allah satrio paningit muncul dalam keadaan beragama muslim karena seorang pemimpin yang di restui alam bumi buwana juga di restui oleh Allah SWt.

 5. Satrio Piningit adalah seorang manusia yang berjatidiri Tuhan Pemilik Kehidupan Alam Semesta Jagat Raya, yang membawa kekuatan Sabda Alam (setiap ucapan yang terlahir atau di bathin, langsung di respon oleh alam), bersenjatakan 4 unsur alam (air, api, tanah dan angin),

  Satrio Piningit sama sekali tidak membawa atau mewakili ajaran keyakinan, agama atau budaya mana pun,

  Ajaran yang dibawa oleh Satrio Piningit Sejati benar-benar murni dari Diri-Nya Sendiri, sebagai Ajaran Pribumi Sejati (Jatidiri Sejati), pribumi disini bukan berarti terpatri pada wilayah/tempat tertentu, misalnya pribumi Indonesia, tapi yang benar-benar dari kekuatan diri sejati.

  Satrio Piningit Sejati adalah seorang anak muda, yang walaupun usianya secara umum sudah tergolong tua, tapi penampilan fisik-Nya (wajah dan tubuh-Nya) tetap tampak segar dan bugar seperti anak muda, dan Beliau akan semakin terlihat muda walaupun usia terus bertambah, sebab Beliau telah berhasil menguasai hukum kekekalan energi alam semesta.

 6. Cerita ini menarik sekali, sebenarnya saya sedang mencari keberadaan orang besar dari Asia seperti yang ditulis oleh Nostradamus
  1. Akan muncul A New World Religion.
  2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East.
  3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut.
  4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat.
  5. Ketika muncul, dia memakai sorban biru (The Blue Turban).
  6. Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.

  yang menjadi pertanyaan
  1. Apakah benar Satrio Piningit adalah yang di maksud Nostradamus
  2. Bagaimana anda mendapatkan gambaran/cerita begitu detail ini ? apakah dari penafsiran anda atau dari paparan Satrio Piningit?
  3. Munculnya dari negari yang menjadi pertemuan tiga lautan ( Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan), jika mengaju pada lokasi tersebut ada kemungkinan Malaysia atau Indonesia

  Demikian pertanyaan saya

  • Yth. Bp. Intel dan seluruh warga setia blog SPTM.

   Artikel SPTM tidak diketahui siapa penulisnya. Pada mulanya artikel ini cukup membuat kita terkesima, bengong, bingung, dan kagum. Kita bertanya-tanya dan mempertanyakan siapa gerangan yang menulisnya. Dua orang tua yang cukup misterius tiba-tiba masuk ke blog ini yaitu Yaman Al Bhuguri dan Cahyo Nayaswara yang kemudian membimbing dan meyakinkan kita bahwa penulis SPTM adalah Satrio Piningit yang sejati. Setelah berhasil meyakinkan kita, kedua guru agung itu pun meninggalkan kita. Tinggallah admin dan kita semua sebagai warga setia yang menjaga dan mengelola blog ini.

   Berkaitan dengan ramalan Nostrodamus, menurut pandangan kami, sosok yang beliau maksudkan adalah Satrio Piningit. Intel tidak perlu mencari di mana-mana dan ke mana-mana sosok orang besar Asia itu. Yakinlah Dia berada di bumi nusantara, Indonesia yang kita cintai bersama.

   The Man From The East (Lelaki dari Timur) dinanti oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Ia memiliki berbagai gelar dan sebutan yang beragam. Umat islam menantikan Ia dalam sebutan Imam Mahdi. Dan sosok itu pula yang bergelar Isa Almasih. Umat Kristen menantikan Ia sebagai Yesus Kristus atau Maseas. Umat hindu menantikan Ia sebagai Dewa Kalki, penjelmaan terakhir Dewa Wisnu. Umat Budha menantikan Ia sebagai Budha Meitreya. Rd. Ronggo Warsito menjuluki Ia sebagai Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu. Orang besar Asia ini sungguh sangat susah diketahui dimana keberadaannya. Ia sangat misterius. Karena itu Ia digelari juga sebagai Joko Lelono atau pemuda pengembara. Karena gemarnya mengembara sehingga kaum sufi menjuluki Ia sebagai Sang Pengelana Abadi.
   Demikian pandangan saya, semoga anda tercerahkan.

   Wasslam;
   Cakra Ningrat

   • Sdh lama juga hakekat tuhan jilid ke dua tdk dipajang…sy sdh cari digenta kebenaran…tdk ada isi nya kosong yg ada malah mucul alamat gogle maps…mohon dipajang juragan admin…sdh lama blm dipajang2x…

   • Sebelumnya terima atas balasan dari Bp Cakra Ningrat
    Pada dasarnya pemahaman saya mengenai Nostradamus berbeda dengan bapak mengenai karakter Man from The East :
    In the year 1999 and seven months
    from the sky will come the great King of Terror.
    He will bring back to life the King of the Mongols;
    Before and after, war reigns.

    terjemahan bebas
    Pada tahun 1999 bulan 7
    dari langit akan datang Raja Teror Agung
    Dia akan menghidupkan kembali Raja Mongol
    Sebelum dan sesudah, memimpin perang

    Klo saya mengartikan bahwa orang disebut Nostradamus, ada seseorang yang datang sebagai Raja Teror yang akan memimpin perang mempunyai kepribadian seperti (inkarnasi) Raja Mongol. Manusia semacam ini adalah manusia yang melawan kehendak Tuhan (membangun damai sejahtera) sebagai MANUSIA DURHAKA (melakukan pembantaian kepada orang yang tidak sesuai ideologinya). Hal – hal semacam itu adalah cara kerja ideologi komunis dan aliran ullimation atau freemason.
    Tidak ada seorang pun mempunyai kuasa untuk membunuh baik presiden, pemimpin agama, Nabi kecuali Tuhan. Tuhan Maha Kuasa Dia bisa mencabut nyawa manusia kapan/ dimana saja tanpa di dikte manusia.
    Artikel yang anda muat mengenai satrio piningit menurut saya adalah tidak benar cenderung penyesatan, pembaca dibawa ke polapikir ideologi komunis dan ullimation (luciferan).
    Satrio Piningit adalah Yesus Kristus adalah salah besar, Yesus Kristus datang kedunia semua orang hidup dan mati menyaksikan kedatanganNya. Turun dari Surga diiringi malekat-malekat. Artinya Yesus tidak akan pernah berjalan kedunia saat ini sebelum turun dari langit di lihat banyak orang, seperti halnya ketika Yesus Kristus naik ke Surga. Tidak seperti Satrio Piningit (tidak perlihatkan diri sampai sekarang).
    Yesus datang ketika manusia dimurnikan dengan cobaan – cobaan yang dahsyat siapa yang layak akan mendapatkan damai sejahtera. Dalam pemurnian manusia akan menyasikan pembataian/teror dimana-mana (semua negara), ekonomi akan dikuasai oleh Antikris (pemberian Chip yang disuntikan kedalam tubuh manusia untuk mengontrol pikiran manusia/Hipnotis), agama – agama akan disatukan menjadi agama baru dimana dia sebagai pusat penyembahan (dia menggaku sebagai Yesus Kristus).
    Ciri – Ciri awal kedatangannya Antikris ( memuncul diri)
    1. Sebagai manusia damai, mendamaikan perang saat ini terutama Timur Tengah dan PD III
    2. Penuh belas kasih, homanis, mempunyai rasa humor tinggi
    3. Bisa melakukan mujizat
    4. Bisa berbicara semua bahasa termasuk daerah kecuali bahasa Latin
    5. Dia akan diterima semua kalangan baik artis, politikus, agamawan
    6. Membuat mata uang Tunggal ( bagian rencana New Word Order / Globalisasi)
    7. Menyatukan semua agama menjadi agama baru semua lambang agama masuk dalam agama baru

    “Dari sebuah negeri kecil yang tak diperhitungkan, dia yang akan memimpin dan memanipulasi kekuatan-kekuatan besar akan muncul. Inilah cara Antikris bekerja:secara diam-diam, agar tidak diketahui, karena pada yang kecil tidaklah diduga akan bisa muncul sebuah ancaman, dari sesuatu yang tidak terpikirkan, hingga tak ada waktu untuk berpikir dan mengambil kesimpulan.”

    Terima kasih
    Intel

  • Yth. Sdr. Intel

   Anda ini orang konyol, culas, sok tahu, maunya menang sendiri. Anda ini orang yang tidak konsisten. Anda sengaja menjebak saya, jadi dengan demikian saya menyimpulkan bahwa anda seorang pendusta, seorang yang sama sekali tidak memiliki KASIH. Anda sama sekali terjauhkan dari suasana hati yang “Damai dan Sejahtera.” Anda tidak bisa dikatakan sebagai seorang pengikut Yesus Kristus yang sejati. Buanglah semua mimpi anda. Benamkanlah segala bentuk khayalan anda yang tidak rasional itu. Kenapa???

   Bukankah anda sendiri yang meminta pandangan saya tentang orang besar Asia yang diramalkan oleh Nostradamus dimana anda mengutip perkataan Nostradamus sbb:
   1. Akan muncul A New World Religion.
   2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East.
   3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut.
   4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat.
   5. Ketika muncul, dia memakai sorban biru (The Blue Turban).
   6. Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya

   Saya menganalisa kalimat-kalimat di atas sesuai dengan keinginan anda dan saya menyimpulkan bahwa sosok yang dimaksud The Man From The East (Lelaki dari Timur) dinanti oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Ia memiliki gelar dan sebutan yang beragam… dst. (silahkan baca sendiri).

   Tetapi anda menanggapi jawaban saya dengan menampilkan karakter lain yang juga diramalkan oleh Nostradamus yaitu:
   In the year 1999 and seven months
   from the sky will come the great King of Terror.
   He will bring back to life the King of the Mongols;
   Before and after, war reigns.

   terjemahan bebas
   Pada tahun 1999 bulan 7
   dari langit akan datang Raja Teror Agung
   Dia akan menghidupkan kembali Raja Mongol
   Sebelum dan sesudah, memimpin perang

   Jika anda seorang yang “benar” tentunya anda harus menampilkan kalimat-kalimat hikmat Nostradamus secara utuh untuk kita analisis secara terbuka dan bersama-sama. Kita bisa saling share pengetahuan. Tetapi sayangnya, saya merasa rugi dan dirugikan oleh orang ego seperti anda. Pengetahuan anda masih sangat dangkal bung! Anda culas dan andalah Sang Pendusta itu. Anda tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang anda tuliskan! Lain yang anda minta untuk saya analisis sementara lain pula yang anda jadikan dasar argumentasi untuk menolak pendapat saya. Dasar pembual dan pendusta! Jujur saya katakan pengetahuan anda tentang Yesus Kristus masih amat sangat sedikit. Anda tidak perlu sok mengajari kami semua. Meskipun Cakra Ningrat seorang muslim tetapi pengetahuan saya tentang Yesus Kristus (Isa Almasih) dan Alkitab sangat Tinggi dan sangat jauh melampaui pengetahuan anda. Jika anda hanya ingin menunjukkan KEBODOHAN anda, kelirulah anda menulis di blog ini.

   Ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang masuk ke blog ini agar lebih berhati-hati dalam berpendapat. Jangan mengedepankan ego! Blog ini dihuni oleh warga setia yang cerdas, dan intelek dari berbagai latar belakang agama yang berbeda-beda. Siapa pun yang masuk ke blog ini harus pandai menggunakan bahasa yang santun, penuh tata krama, dan beretika.

   Bijaklah dan pandai-pandailah berhikmat, sebab blog ini bukan blog main-main. Bukan blog asal-asalan. Jika anda masuk ke blog ini dan ingin unjuk gigi maka Cakra Ningrat yang akan merontokkan gigi-gigi anda. Jika anda masuk ke blog ini dengan “kesombongan” dari pintu mana pun yang anda datangi maka di situlah anda jumpai Cakra Ningrat berdiri dengan angkuhnya dan bertolak pinggang menantang anda yang sombong. Siapa pun anda.

   Demikian untuk dimengerti dan dicamkan baik-baik.

   Terima kasih
   Cakra Ningrat

   • Selamat pagi pak cakra ningrat dan admin serta seluruh anggota grup yg tercerahkan ini
    Salam sejahtera

    Mohon ijin untuk mengeshare seluruh artikel yang ada di grup ini yang sangat bermanfaat ini ya pak cakra ningrat dan admin serta seluruh anggota grup

    Semoga semakin bermanfaat buat kita semua dan saya sangat2 menantikan artikel2 berikutnya

    Salam hormat buat semuanya

    Terima kasih

    • Pak Cakraningrat adakah email yang bisa saya hubungi? saya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan panjenengan

 7. Assalamu’alaikum Wr.Wb
  Untuk Admin mohon kiranya artikel ” Hakikat Tuhan dan Eksistensinya ” bisa dipajang kelanjutannya di Blog ini.
  Terima kasih atas perhatiannya.
  Wassalamu’alaikum Wr.Wb

 8. assalamualaikum.
  salam hormat pak cakra beserta admin
  dan untuk para sahabat warga setia blog STPM ”salam alaina bima shobarna”
  kami sangat rindu dan harus sabar menanti kelanjutan tulisan selanjutnya, sama halnya rindu dan harus bersabar lg menunggu untuk bertemu imam jagad raya walaupun hampir tak bisa ditemu namun km slalu rindu.
  mungkin ini karna fenomena alam beserta isinya yg kacau saat ini, kegelisahan, ketakutan, dan bingung kemana harus menghadap, hanya di sinilah perasan hati kami menjadi damai untuk sejenak.
  pak cakra yg km hormati..
  terbesut dihati kami untuk bertanya kepada bapak tentang yg baru2 ini terjadi seperti pergolakan ditubuh pemerintahan hingga aksi damai 1,2,3, kmudian gempa di aceh, banjir bandang di berbagai tempat diwilayah indonesia.
  jd yg km tanyakan bagaimana pandangan bapak tentang hiruk pikuk negeri tercinta ini, pergolakan manusianya selaras dengan pergolakan alam lalu bagaimana cara kmi menyikapi dan menghadapinya?
  terimakasih, mohon pencerahannya..
  wassalam..

 9. Salam . mohon maaf saya ingin coba menanggapi dari apa semua yang di tulis diatas maupun komentar dan tanggapan dibawah.berbicara tentang satrio piningit atau imam mahdi ratu adil. Saya menggaris bawahi .bahwa saya percaya memang beliao telah muncul dimuka bumi ini sebagian tulisan diatas ada yang benar menurut pendapat pribadi saya tidak sederhana itu. Sosok satrio piningit adalah manusia pilihan tuhan. Karena pilihan tuhan pasti sudah melalui proses yang sangat ketat luar biasa. Karena hanya satu di muka bumi ini manusia yang seperti itu.ujian demi ujian dari masih dalam kandungan sampai beliao satrio piningit sekarang ini yang orang dak tau keberadaan sekarang. Karena masih di pingit. Dari kata piningit itu sendiri sudah jelas. Dia masih disembunyikan/ disingitkan. Terima kasih.
  Salam, karena saya bukan penulis hanya itu yang bisa saya ungkapkan .tapi sebenarnya saya masih menyimpan banyak kalimat tentang satrio piningit.terimakasih

  • Assalamualaikum wr.wb

   Salam Sejahtra dan Cinta kasih buat kita semua.

   Al Mahdi
   Janji Allah Tuhan semesta Alam pasti Terjadi
   Semua ada masa dan waktunya
   Sabar Ikhlas welas kasih serta selalu bersyukur
   Jadilah khalifah penjaga Bumi dengan Cinta Kasih keseluruh ciptaan Ilahi Rabbi

   Salam Cinta kasih tuk warga SPSM
   Alief Awaluddin

 10. jangan bersedih dan jangan putus asa. tentang muncul tidaknya SP atau kapan waktunya, jika dikatakan dekat seberapa dekat atau berapa tahun ? jika sabda langit bilang salah satu cirinya adalah terjadi banjir secara terus menerus, bukankah saat ini dari tahun 2016 sampai 2017 ini adanya cuma kebanjiran?????
  bukankah air itu sumber kehidupan??, jika sumber kehidupan itu saya identikan dengan uang, maka banjir itu di ikuti dengan kedatangan negara negara luar yg datang ke indonesia membawa uang, dan semakin bertambah banyak yg datang membawa uang. ………….dan banyak ciri lainya yg saat ini bisa di lihat. ,,,,,,,,Yakinlah,,,,,,,bantulah pegang itu TRISULA pada dirimu maka akan lebih cepat mewujud. SP bukan lagi dekat tapi sudah bekerja, jangan pingin ketemu tapi rasakanlah………daaaaaaaaa……..

 11. Pa Cakra,

  Saya mau tanya apakah ramalan Jayabaya tentang Kiamat Kubra akan/kapan kira2 terjadi? Dimana Isa Al Masih turun beserta Malaikat Mikail dan pasukannya dan Imam Mahdi dengan pasukan didaratnya dan isa al Masih membunuh Dajjal..

  Apakah benar Imam Mahdi lahir/muncul di Indonesia?

  Wasalam,
  Kian Noto

 12. Jika benar satria piningit masih disembunyikan,kenapa makasar menjadi asal kelahirannya ??
  Jika sudah diketahui asal kelahirannya, sudah tidak menjadi sesuatu yang tersembunyi lagi …
  Salam

  • Saya juga berpikir sama dengan komentar ini.
   Satrio Piningit saking tidak tahunya akan kedudukannya, baru mengetahui ketika ada orang lain yg mengenali. Awalnya dia hanya tahu apa saja deretan tugasnya, tanpa judul jabatan atau sebutan.
   Bahkan orang-orang yg dekat dengan dia jg tidak tahu dia siapa, kecuali orang yg mengenali dia dari tanda-tanda khususnya.
   Saking tidak dikenalinya, tidak mungkin orang tahu bahkan sampai dituliskan di blog mengenai dirinya dan goro2 apa yg dia timbulkan, krn hal2 tsb sangatlah pribadi. Dan dia adalah orang yg sangat malu menunjukkan dirinya. Harus orang lain yg menunjuk, itupun hanya dalam konteks pribadi sekali.
   Tapi ini hanya pendapat saya.. Mohon maaf..

 13. Salam cinta sejati dari Buddha matreya.mohonlah dikuatkan untuk berserah diri dan hilangkan keakuan.2 tahun pertama Ratu adil menggelar peradilan ditanah Jawa 2017-2019.beliau memutuskan untuk menghapus semua agama.jika tempat-tempat suci agama dihapuskan dengan bencana carilah beliau di pusat pulau jawa.disanalah beliau bertahta.mintalah perlindungan hukum dan tunduklah pada hukum penciptaan yang beliau bawa.semoga semua mahluk mampu berserah diri selamat dari goro-goro, dimana goro-goro itu sendiri atas perintah beliau untuk memilih hamba-hamba Tuhan yang taat.Sekian.saya hanya diijinkan untuk membuat kabar angin, selebihnya silahkan kuatkan niat untuk menuju yang Maha Tinggi, disitulah kuncinya.

 14. satrio piningit diam diam tentu akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa didunia ini, tanpa diketahui dan diluar kesadaran kita.

 15. Alhamdulillah. Hanya dengan ijin dan ridho Allah SWT saja, sy bisa mampir di blog ini dan membaca tulisan ini. Ijin share pak Admin. Semoga membawa manfaat untuk kita semua.

 16. Nabi khidir itu utusan allah bukan dewa dan dia juga keturunan nabi adam.As
  Sabda palon itu hanya manusia biasa bukan tuhan semesta alam mustahil tuhan tunduk
  Kepada mahkluk!!!

 17. pak Cakra bs kasih petunjuk kl mmng anda bs melihat seperti pengetahuan yg anda bagi di blog anda, pak saya sdh rindu kpn dtgnya SP Krn saya hidup hingga saat ini mau blm jls terombang ambing smpai berlarut2 sdngkan hidup hrs berubah saya sdh Buntu akan kmn kiblat yg hrs saya smbil,mohon kiranya BPK memberikan petunjuk/arahan spya hidup saya Lbh baik,saya tdk bermaksud apa2 cm tulus minta bantuan moral/dorongan jiwa ntuk perubahan tentunya dlm hal positif baik secara spiritual pun saya terima,Krn saya tdk punya ide apapun tentang hidup ini yg sprti hanya menunggu kpn dtgnya hari baik Krn jln hidupku terjal dlm segala hal. mohon kirinya pak Cakra berkenan membantu saya, saya tdk mendewakan BPK tp saya menghormati BPK jika kiranya mau membantu saya,saya memohon kpd org yg kiranya mmng faham ketuhanan,dan sejarah budaya dlm hal positif Bkn klenik, saya mohon bpk berkenan jawab/membalas Krn saya butuh masukan,,terimakasih sebelumnya, salam sejahtera

  • Yth. Chester, Admin dan warga setia blog SPTM.
   Assalamu Alaikum Wr. Wb.
   Salam Sejahtera untuk kita semua.

   Galau, ragu, tidak percaya diri. Ragu dan tidak percaya lagi secara utuh terhadap apa yang selama ini dipercaya dan diyakini baik itu keyakinan terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya maupun terhadap pemimpin bangsa dan negara, pemimpin agama (ulama, pendeta, pastor, biksu, dan pedanda) para politisi lokal dan nasional, atasan di kantor atau pemimpin di masyarakat atau kelompok adalah GEJALA UMUM yang dirasakan oleh umat manusia, tentunya termasuk Chester.

   Untuk mengatasi keadaan sebagaimana di atas, manusia berusaha mencari solusi dan jalan keluar. Manusia mengira telah menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, namun sesungguhnya yang dia dapatkan adalah “jalan masuk” yang baru untuk menghadapi masalah baru yang ujung-ujungnya kembali galau, ragu, sanksi, tidak percaya dsb. sebagaimana yang disebutkan di atas.

   Ada apa ini? Gejala apa ini? Inilah pertanda kalau Satrio Piningit sudah ada di tengah-tengah kita. Bukan hanya manusia yang galau tapi alam semesta juga semakin susah diprediksi pergerakannya.

   Keberadaan SP di tengah-tengah kita tentunya memiliki tujuan. Tidak ada yang mengetahui tujuan beliau kecuali beliau sendiri. Kehendak-Nya adalah kehendak Tuhan Semesta Alam. Saya menyarankan kepada Saudara Chester agar tidak terlalu banyak memiliki keinginan, sebab keinginan anda belum tentu searah dengan keinginan SP. Tidak ada satu pun di antara kita yang dapat melihat dan mengetahui SP, tapi kita semua dapat mengikutinya. Bagaimana caranya? Bersabarlah. Sabar, sabar dan sabar. Terlalu banyak keinginan hanya akan menjauhkan kita dari sabar. Kenapa harus sabar? Karena SP itulah Sang Pemilik Kesabaran. Dekati SP dan ikuti dia melalui sifat sabarnya.

   Kita menginginkan adanya “perubahan” (peningkatan) dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah keinginan dan pengharapan semua orang. Ketika semua upaya telah kita lakukan tetapi perubahan (peningkatan) hidup belum juga kita raih, maka satu-satunya benteng pertahanan kita adalah “sabar.” Pertahankanlah benteng terakhir ini. Jangan sampai runtuh. Ketika anda berhasil mempertahankan benteng ini yakinlah kebaikan akan anda raih. Kebaikan hanya dapat diraih dengan adanya kesabaran. Hanya orang sabar yang mendapatkan kebaikan dan kemenangan.
   Parameter “sabar” tentunya ketika anda tidak lagi berkeluh kesah, baik berkeluh kesah pada diri sendiri maupun kepada Tuhan. Kenapa manusia mudah berkeluh kesah? Karena kesabaran itu tidak mudah.

   Parameter ketidaksabaran adalah ketika anda memiliki keinginan dan ingin mewujudkan keinginan itu dengan tergesa-gesa. Orang yang memiliki sifat tergesa-gesa adalah orang yang mudah berkeluh kesah. Orang yang mudah berkeluh kesah adalah orang yang tidak memiliki kesabaran.

   Dasar filosofi semua agama (islam, kristen, katolik, hindu, budha, kong hu chu) adalah mengajar umatnya untuk melatih kesabaran. Demikian tanggapan saya, semoga anda tercerahkan.

   Salam hangat; Cakra Ningrat

   • iya trmksh atas saran dan pencerahan nya, iya betul sekali sgt mengena Dan bs saya fahami isi dan mksd dr penjelasan anda pak Cakra. terimakasih sdh mau membalas komentar saya yg mungkin trlalu muluk2,sembrawut kesana kmri Tp itulah inti dari semua yg saya rasakan.# trmksh bnyk semoga Anda dilindungi,diberkahi TYME jg ntuk semua pembaca setia di blog keren ini.

    • Saya setuju, awal mula dari kebenaran sekaligus senjata yang seharusnya digunakan oleh para khalayak yang berpikiran terbuka dan terbangun atas kebohongan teori heliosentrik yang imbasnya ke berbagai hal terutama memiskinkan umat manusia selama ini, sebagaimana ketapel yang digunakan David untuk menjatuhkan raksasa Goliath. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya lagi, apabila kita mampu untuk menerima dan bersyukur saja atas semua.

     Saya pribadi lebih mengharapkan, ketimbang sosok, Satrio Piningit adalah sebuah konsep yang berarti suatu kesadaran yang pada nantinya akan muncul dari dalam diri kita semua bahwa kita semua adalah sama dan satu alias berasal dari satu sumber yang sama. Pasa saat di mana semua kehidupan di muka bumi ini menyadari hal tersebut, surga pun tercipta dengan sendirinya tanpa harus dijembatani oleh ilusi lainnya yaitu kematian.

     Salam.

   • Assalamu’aikum warohmatulloh..
    Salam sejahtera dari jasad ruh qolbu dan siri…
    Salam kenal …
    perkenalkan bpak nama saya Ulin Zaenal Arifin ,
    Alamat PAti Jawa Tengah..
    Main kesini pak silaturohiimm..
    Thank for you

 18. Assalamu’alaikum Pak Cakra, mohon penjelasan ttg kalimat berikut ini :

  Orang-orang yang selamat dari goro-goro jumlahnya tidak banyak. Orang-orang yang selamat ini disebut sebagai bani israil, termasuk orang-orang Israil yang telah mencaplok tanah Palestina. Orang islam tidak dibolehkan dengki dan dendam kepada orang-orang israil karena orang-orang israil yang umumnya beragama yahudi tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melaksanakan apa yang Tuhan pernah perintahkan kepada Musa (Moses),

  Bagaimanakah menurut pak Cakra ttg presiden AS yg telah mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel yg sedang ramai dibahas skrng ini..
  Mohon pencerahannya, trm kasih

 19. salam sejahtera dan damai..
  saya memberikan apresiasi atas artikel “satria piningit”di blog ini.
  “menelisik,mengupas,menjabarkan ssk satria piningit.
  kenapa disebut satria piningit? apa makna yg terkandung dari arti itu?
  kenapa identik dg satria pinandita sinisihanan wahyu?
  mungkin kalau kita memahami akan ketemu benang merahnya.Saya sebagai pemerhati satria piningit,alias satria pinandita sinisihan wahyu,alias budak angon alias Ratu adil, alias al imamu mahdi, alias al mahdi, alias imam mahdi.
  sebutan tsb diatas sosoknya 1. cuma namanya yg berbeda-beda sejalan dg cultur budaya setempat. dewasa ini banyak yg mengaku-aku bahwa dirinya sosok yg dicari,dg menunjukan jadi diri keturunan,tanda fisik serta atribut yang dikenakannya.Itu sah-sah saja karna ketidak tahuan dirinya sendiri.
  sudah ratusan artikel serta ratusan ribu koment tentang satria piningit,namun semuanya hampir sama, hanya mengkopi dari yg telah ada,dibumbui dg pendapat sendiri…menjadikan kupasan tsb semangkin “BIAS” tak berujung.
  bertahun-tahun saya menyimak maupun ngintip dari artikel tersebut bagi saya tidak satupun yg mendekati kebenaran,semua hanya menggunakan ilmu kira-kira, ketika sosok yang dinanti muncul kepermukaan akan berbeda dg pendapat yang di tulis dlm artikel tsb.
  dari kajian ilmu langit secuil yang saya dapat. sosok tersebut sulit dikenal dan tidak mudah untuk diterawang oleh siapapun”karna keilmuan yang ada padanya atas anugrah illahi” sehingga tidak tahu keberadaannya ada dimana? padahal mungkin juga, ia berada disekitar kita.karna jasadnya mudah dikenal sosok manusia biasa,namun jiwanya bermahkotakan emas, berpakaian cahaya pemberian allah,jin dan setan tunduk dibawah perintahnya dengan julukan “ratuning ghinaib”.
  karna anugrah tersebut ia berada pada posisi
  pendalaman “ilmu tauhid jenjang makrifat” sedang ulasan artikel yang ada berkutat.pada ilmu syariat dan tarekat.” sudah barang tentu belum terjangkau dalam pencariannya.
  sampurasun..wassalam…

  • mohon maaf pak cakra ningrat..
   saya bukan menggurui selaku sesepuh disini,cuma sekedar berbagi kaweruh/pengalaman.
   satria piningit alias almahdi, dalam keilmuan tidak lagi mengajarkan syariat!,karna syariat sudah dibawa oleh para ulama, kerusakan moral tidak akan mampu diperbaiki oleh ilmu syariat, ilmu syariat adalah dasar kita menjalankan suatu keyakinan beragama yang melekat secara jasmaniah. “sedang moral itu berkaitan dengan ruhaniah kita, yang ada di dalam jasad diri manusia”.
   Kerusakan ruhani akan dapat diatasi dengan ilmu ruhani, sama halnya para nabi, beliau diutus memperbaiki moral/ruhani manusia pada kaumnya,dengan diturunkan utusannya (malaikat) dalam mengajarkan ketauhidan untuk disampaikan pada kaumnya.
   Karna kehendak allah pada mahluk yang dikehendakinya,maka utusan yang dipilih secara otomatis memahami hal yang tidak kasat mata(sosok ghaib) pada pencapaian maqom.makrifat.
   umumnya bagi manusia biasa untuk memcapai maqom makrifat amatlah.sulit,jalan yg ditempuhnya berliku-liku, penuh tantangan dan cobaan.dari syariat,tarekat,hakikat dan makrifat.
   perlu saya jelaskan disini agar lebih memahaminya, ilmu syariat ilmu yang berkaitan dengan jasad kita melalui panca indra,ilmu yang diperoleh melalui mata,mulut,hidung dan kedua kuping. Ilmu syariat identik dg ilmu pengetahuan/formal.
   rukun islam masuk dalam ranah syariat,sedangkan terekat,hakikat dan makrifat masuk dalam ranah rukun iman karna masuk dalam ranah pengenalan yang tidak bisa dilihat dengan panca indra jasad.
   dalam.ranah ini kita baru diperkenalkan mahluk2 yang tidak kasat mata,seperti kuntilanak,genderuwo dlsbnya. secara linier dlm keilmuan harus dilalui tidak bisa tidak, kalau kita kepingin mendalami ilmu tauhid yang lebih tinggi harus melalui jenjang,ilmu syariat,ilmu tarekat,ilmu hakikat dan makrifat, sedangkan ilmu syari’at itu sendiri identik dengan.ilmu pengetahuan duniawi tingkat SD, cakupannya, SMP,SMA DAN PERGURUAN TINGGI/UNIVERSITAS.
   maka.dari itu dioerlukan seorang guru/mursid dalam mempelajarinya serta membimbingnya. Sama halnya para nabi beliau memiliki guru dari golongan malaikat. apalagi yang baru mencapai maqom tarekat dan hakikat.
   bagaimana dengan para normal yang ada ?
   mereka masih dlm pemahaman tarekat,bergaul dg mahkuk ghaib golongan jin maupun syaitan belum masuk dlm ranah golongan iblis,karna golongan iblis setara kehalusannya dg golongan malaikat.
   bagi ulama sufisime sudah masuk dalam ranah hakikat artinya “kebenaran”, sedang untuk.maqom makrifat pencapaiannya para nabi sebagai utusan allah, bergaul dg golongan malaikat serta golongan iblis.

   “satria pingit/satria pinandita sinisihan wahyu/ almahdi beliau utusan allah yang akan muncul pada akhir jaman, pancapaian yang dijalaninya pada maqom makrifat, cuma beliau bukan nabi,ia hanya ditugasi untuk memperbaiki ahlaq golongan manusia dan jin diakhir jaman,dibekali kitab “ilmu tauhid” untuk menyempurnakan syariat telah ada yang peranah diajarkan oleh para nabi pada umatnya.
   secara farsial sama dengan perjalanan “budak angon”yang diangon bukan hewan ,tetapi kalakay jeng tutunggul(kertas dan pena) mencatat kejadian2 atas kehendak allah dalam menciptakan alam semesta ini serta mahluknya, sistem tatanan alam semesta yang diaturnya,tertuang dalam alqura’an ayat kursi.
   sampurasun…wassalam…

 20. Alkhamdulillah anda menghormati leluhurku yg lama di tinggalkan semoga kehidupan akan kembali utk menjadikan gemah ripah loh jinawi adil makmur sentosa. Nusantara mengetarkan dunia aamiin, tks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s